Meny

Sentralstyret

Senterpartiets sentralstyre ble valgt av landsmøtet på Lillehammer 5. juni 2021.

Arbeidsutvalget i partiet består av leder Trygve Slagsvold Vedum, 1. nestleder Ola Borten Moe og 2. nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Leder i Senterpartiet og finansminister, Hedmark Telefon: 23 31 33 93 Les mer
Ola Borten Moe

Ola Borten Moe

1. nestleder i Senterpartiet og forsknings- og høyere utdanningsminister, Trøndelag Les mer
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

2. nestleder i Senterpartiet og Utviklingsminister, Akershus Les mer
Gro-Anita Mykjåland

Gro-Anita Mykjåland

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, Aust-Agder Les mer
Erling Laugsand

Erling Laugsand

Sentralstyremedlem og statssekretær i Finansdepartementet, Møre og Romsdal Telefon: 959 03 503 
Ivar B. Prestbakmo

Ivar B. Prestbakmo

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, Troms Telefon: 901 02 556 Les mer
Kjersti Bjørnstad

Kjersti Bjørnstad

Sentralstyremedlem og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Oppland Telefon: 480 74 760 Les mer
Kari Anne Sand

Kari Anne Sand

Sentralstyremedlem og ordfører i Kongsberg kommune, Buskerud Telefon: 918 66 262
Sigurd Erlend Reksnes

Sigurd Erlend Reksnes

Sentralstyremedlem, Sogn og Fjordane Telefon: 913 79 271
Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Leder i Senterpartiets Studieforbund (SpS) og stortingsrepresentant, Vestfold Telefon: 928 25 162 Les mer
Torleik Svelle

Torleik Svelle

Leder i Senterungdommen Telefon: 466 75 564
Wenche Skallerud

Wenche Skallerud

Leder i Senterkvinnene Telefon: 909 16 762
Marit Arnstad

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder Les mer
Bjørg Sandkjær

Bjørg Sandkjær

1. vara og statssekretær i Utenriksdepartementet, utviklingssaker, Oslo Telefon: 975 38 785 Les mer
Geir A. Iversen

Geir A. Iversen

2. vara og stortingsrepresentant, Finnmark Telefon: 913 19 843 Les mer
Louise Margrethe Kvitvang

Louise Margrethe Kvitvang

3. vara, Rogaland Telefon: 992 54 866         
Kjerstin Wøyen Funderud

Kjerstin Wøyen Funderud

4. vara og stortingsrepresentant, Østfold Telefon: 951 74 972 Les mer
Bent-Joacim Bentzen

Bent-Joacim Bentzen

5. vara og statssekretær i Forsvarsdepartementet, Nordland Telefon: 90789838 Les mer
Hege Nordheim-Viken

Hege Nordheim-Viken

6. vara og ordfører i Høylandet kommune, Trøndelag Telefon: 915 93 320