Meny
Bli medlem
Guovddášbellodat Sámedikkis 2021-25

Guovddášbellodat Sámedikkis 2021-25

Sist endret: 06.08.2021

Sápmelaččat leat seamma girját ja iešguđetláganat go earát, ja min bargu lea diehttelas áimmahuššat buot sámiid. Bajásšaddan,ássanbáiki,virgi,  giella, sohkabealidentitehta dahje eallinvuohki ii galgga mearkkašit dasa mo olmmoš beassá fuolahit ja eallit iežas sámi identitehta.
Samisk versjon av brosjyra

Samer som folk er like mangfoldige og unike som alle andre, og i vårt arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer. Oppvekst, bo- sted, yrke, språk, kjønnsidentitet eller levesett skal ikke ha betydning i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske identitet. 
Norsk versjon av brosjyra