Torsdag 21. mars 

1500-1700
Sentralstyremøte
1800-1900
Landsstyremøte
1900-2100
Middagsbuffét
Delegasjonsmøter


Fredag 22. mars

0730-0900
Frokost
0900-0930
Åpningsprogram
0930-1015
Partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet
Sak 4
1015-1045
Kaffepause
1045-1300
Konstituering av møtet
Sak 1-3
Parlamentarisk leder Marit Arnstads tale til landsmøtet
Sak 5
Generaldebatt
Sak 6
1300-1400
Lunsj
1400-1700
Generaldebatt forts.
Sak 6
Partilederen oppsummerer generaldebatten
Sak 6
1700-1730
Kaffepause
1730-2000
Resolusjoner (prioriteringsdebatt)
Sak 9
Vedtektsendringer (debatt)
Sak 11
Melding om Hovedorganisasjonens virksomhet
• Årsmelding 2017
• Årsmelding 2018
Sak 12
2000-2200
Middagsbuffét
Musikalsk innslag


Lørdag 23. mars

0730-0900
Frokost
0900-1030
«Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati»
Innledning ved 2. nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim
Sak 8
Debatt
1030-1100
Kaffepause
1100-1300
Debatt forts. «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati»
Sak 8
«Norsk verdiskaping på norske ressurser»
Innledning ved 1. nestleder Ola Borten Moe
Sak 7
Debatt
1300-1400
Lunsj
1400-1530
Debatt forts. «Norsk verdiskaping på norske ressurser»
Sak 7
1530-1600
Kaffepause
1600-1800
Valg
Sak 10
Resolusjoner (debatt og votering)
Sak 9
2000-0130
Festmiddag og dans


Søndag 24. mars

0800-0900
Frokost
0900-1030
Endringsforslag til «Norsk verdiskaping på norske ressurser» (votering)
Sak 7
Endringsforslag til «Ansvarlighet og tillit framfor
kontroll og byråkrati» (votering)
Sak 8
Vedtektsendringer (votering)
Sak 11
Valgkomité for neste landsmøte
Sak 13
Resolusjoner (debatt og votering)
Sak 9
1030-1100
Kaffepause og utsjekking
1100-1300
Resolusjoner (debatt og votering)
Sak 9
Partilederen avslutter møtet
Sak 14
1300
Lunsj