Landsmøtet vedtok 24.mars 2019 "Norsk verdiskaping på norske ressurser". 

- Mennesket er ikke en tilskuer til naturen eller et fremmedelement som må reguleres bort. Vår evne til å ta naturen i bruk for å skape bedre samfunn og utvikling er forutsetningen for de liv de fleste av oss lever i dag. Men vår evne og makt til å påvirke naturen gir oss også et spesielt ansvar for å ivareta den og levere den over i bedre stand til fremtidige generasjoner. Vekst er ikke alltid å bruke mer, men å forvalte bedre.

Les hele dokumentet her