Meny
Bli medlem

Senterpartiet

Landsmøte 2021

Følg oss på Facebook
Resolusjonar

Resolusjonar

Landsmøtet skal handsame 3 resolusjonar.

Endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med innstilling

Endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med innstilling

Senterpartiets landsmøte på Lillehammer 4.-5. juni skal vedta nytt partiprogram for den neste stortingsvalgperioden.

Her finner du innkomne endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med sentralstyrets innstilling:

Sak 3/21 Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025 - med sentralstyrets innstilling

Last ned programforslaget

 

FORSLAG 523 - ENDRET INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Innsendt forslag 523 fra Møre og Romsdal har følgende ordlyd: 

Nytt punkt: La kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.

Forslaget er i tidligere utsendt oversikt innstilt vedtas (i enkeltvotering på landsmøtet). 

Sentralstyret har i møte i dag vedtatt å endre innstillingen til avvises. Forslaget avvises til fordel for følgende nye forslag fra sentralstyret: 

Forslag 523B: Nytt punkt:  - La fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene i hovedsak ligge fast, men vurdere blant annet å refordele kvoter fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet, dersom formålet med pliktsystemet ikke oppfylles, samt styrke virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen, for eksempel gjennom rekrutteringskvoter.

- Foreslår gjenvalg av Vedum, Moe og Tvinnereim

- Foreslår gjenvalg av Vedum, Moe og Tvinnereim

- Valgkomiteen i Senterpartiet innstiller på gjenvalg av leder Trygve Slagsvold Vedum, 1. nestleder Ola Borten Moe og 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Vi registrerer den styrke og gjennomslag ledelsen i partiet har for tjenester nær folk i hele landet og mener at dette viser at de tre bør lede Senterpartiet også videre, sier leder i valgkomiteen Hans-Petter Aasen.

Spinning