Meny
Bli medlem
Endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med innstilling

Endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med innstilling

Sist endret: 05.06.2021

Senterpartiets landsmøte på Lillehammer 4.-5. juni skal vedta nytt partiprogram for den neste stortingsvalgperioden.

Her finner du innkomne endringsforslag til nytt stortingsvalgprogram med sentralstyrets innstilling:

Sak 3/21 Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025 - med sentralstyrets innstilling

Last ned programforslaget

 

FORSLAG 523 - ENDRET INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Innsendt forslag 523 fra Møre og Romsdal har følgende ordlyd: 

Nytt punkt: La kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.

Forslaget er i tidligere utsendt oversikt innstilt vedtas (i enkeltvotering på landsmøtet). 

Sentralstyret har i møte i dag vedtatt å endre innstillingen til avvises. Forslaget avvises til fordel for følgende nye forslag fra sentralstyret: 

Forslag 523B: Nytt punkt:  - La fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene i hovedsak ligge fast, men vurdere blant annet å refordele kvoter fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet, dersom formålet med pliktsystemet ikke oppfylles, samt styrke virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen, for eksempel gjennom rekrutteringskvoter.

 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 31.05.2021