Meny
Bli medlem
Forslag til Sps prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-2025

Forslag til Sps prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-2025

Sist endret: 05.06.2021

Senterpartiets organisasjon i hele landet har i løpet av seinhøsten gjennomført den suverent største politiske dugnaden i Senterbevegelsen ved siden av valgkampene, nemlig den store og studieringbaserte høringsrunden om første programutkast.

Programkomiteen har nå lagt fram sitt 2. og endelige forslag til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-2025.

– I en slik fase er det godt å få bekreftet at vi er enig om hovedlinjene i politikken – og at partiet i all hovedsak står samlet bak det politiske prosjektet som er bygget opp gjennom flere år, forklarer programkomiteens leder, Marit Arnstad.

Senterpartiets programkomité har nå lagt fram sitt endelige utkast til partiprogram for perioden 2021–2025. Dermed har programkomiteen fullført sin del av programarbeidet. Programkomiteen har bestått av 11 representanter fra alle deler av landet, inkludert lederne i Senterungdommen og Senterkvinnene.

Programkomiteen har lagt fram forslag til programtekster i to runder. Det første utkastet kom i juni i fjor – og omfattet tekster på distrikts-, klima- og beredskapsfeltet.

– Så utarbeidet vi et helhetlig programforslag til 1. oktober, forklarer Arnstad og understreker at dette er «den store prøven» for enhver programkomité. Her gikk komiteen gjennom samtlige politiske felt og oppsummerte både grunnsyn og virkelighetsforståelse. Og ikke minst nødvendige nye grep og tiltak.

– Deretter var det studiearbeid i så å si alle lokallag og fylkeslag i hele landet – og vi fikk til sammen inn 4700 endringsforslag. I ukene før jul arbeidet programkomiteen seg systematisk gjennom alle disse og vurderte dem nøye. Og det kom et stort antall gode og konstruktive forslag! Vi har ikke ført noen statistikk på hvor mange endringer i programutkastet dette har ført til, men det er mange.

Nå går programarbeidet i Senterpartiet inn i sin avsluttende fase før det skal vedtas på landsmøtet til våren. I siste runde er det fylkeslagene, landsmøtets delegater, Senterungdommen og Senterkvinnenes sentralledd, samt Sp’s samepolitiske råd som har anledning til å fremme endringsforslag.

Det er partiets sentralstyre under ledelse av Trygve Slagsvold Vedum som fremmer innstilling om hvilke endringsforslag som skal vedtas av landsmøtet, og hvilke som skal forkastes.

– 2020 ble et unntaksår på så mange måter, men vi har greid å gjennomføre programarbeidet på en veldig grundig måte, forklarer Arnstad. Jeg har vært heldig som har hatt en løsningsorientert og kreativ programkomité med meg. Jeg vil virkelig takke dem for godt samarbeid!

– Men samtidig vil jeg også rette den største takken til alle Sp-folk som har deltatt i studieringene rundt om i landet. De har – på så mange måter – bidratt til å forbedre og avstemme programkomiteens endelige utkast, avslutter Arnstad.  

Fakta om programarbeidet i Senterpartiet:
* Senterpartiets landsmøte vedtar endelig program denne våren.
* Endringsforslag til sisteutkastet fra programkomiteen må fremmes innen 12. april 2021. Forslagsretten er forbeholdt landsmøtets delegater, fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og Sp’s samepolitiske råd.
* Programkomiteens arbeid er nå avsluttes. Det er partiets sentralstyre, ledet av partilederen, som fremmer innstilling til landsmøtet om endringsforslagene som kommer inn til 12. april.
* Det er gjennomført to høringsrunder om programmet i 2020 – den siste var en omfattende høringsrunde om det helhetlige programutkastet med alle lokallag og fylkeslag i Senterpartiet, Senterungdommen og Senterkvinnene
 

Sammensetning av programkomiteen:

Marit Arnstad, Trøndelag, parlamentarisk leder, leder

Sigbjørn Gjelsvik, Akershus, stortingsrepresentant

Gro-Anita Mykjåland, Agder, ordfører og sentralstyremedlem

Terje Riis Johansen, Telemark,  fylkesordfører og tidligere stortingsrepresentant og statsråd

Kjersti Bjørnstad, Oppland, fylkesting Innlandet og sentralstyremedlem

Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane, fylkesting Vestland

Bjørg Sandkjær, Oslo, bystyrerepresentant og vararepresentant til sentralstyret

Svein Øien Eggesvik, Nordland, fylkesråd

Nancy Porsanger Anti, Finnmark, nestleder i Finnmark Sp og i Samepolitisk Råd, vararepresentant til Stortinget.

Beate Marie Dahl Eide, Senterkvinnene

Torleik Svelle, Senterungdommen

Sekretærer: John Arne Balto og Anne Marie Aanerud (fra juni 2020).

 

Komiteens 2. og endelige forslag

Her er 2 utkast fra programkomiteen til Sp-program 2021-2025

Denne artikkelen ble først publisert 11.05.2021