Meny
Bli medlem

Taler og innlegg

Sist endret: 05.06.2021

Trygve Slagsvold Vedum - Partileders tale

 

 


Marit Arnstad, leder i Sps programkomite:
-  Tar oppgjør med Høyre-regjeringens sentraliseringspolitikk

marit51224469423_8d90653b4d_o kopi.jpg

Arnstad legger i talen særlig vekt på følgende: 

Senterpartiets hovedmål er å ta et oppgjør med sentraliseringspolitikken som Høyre-regjeringen har ført. Hun lanserer seks distriktspolitiske grep vil være bærebjelker i distriktspolitikken hvis Sp vinner regjeringsmakt ved valget i september (se side 1–4). Hun går også gjennom klima- og utdanningspolitiske spørsmål. Det siste med vekt på en mer praktisk skole og yrkesfag/fagskolene.

Arnstad legger også stor vekt på det historiske i den situasjonen Senterpartiet nå er inne i: «Vi har nemlig aldri stått så sterkt i forkant av en valgkamp som kan ende med at vi danner regjering. Aldri stått så sterkt i forhold til de partiene vi skal ta flertallet fra, eller de partiene vi skal samarbeide med»

Les hele talen her
Se talen på Youtube her

 

Sp-topp tar oppgjør med Høyre:
- Regionreformen har ikke legitimitet

abk51224586988_2e711470d9_o kopi.jpg

Hvis Senterpartiet får regjeringsmakt blir gigantfylker som Viken og Troms og Finnmark oppløst. Det slo nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, fast under sin tale til landsmøtet fredag. Tvinnereim mener Høyre-regjeringens regionreform har ført til et ribbet lokaldemokrati og stordriftsulemper. 

Les hele talen her
Se talen på Youtube her

 

Jan Bøhler til Sp-landsmøtet:   − Vi trenger politikere som våger å styre

GAL_19404_210997_3682752_1
2021 Jan Bøhler, førstekandidat til stortingsvalget, Oslo

I sin tale til Senterpartiets landsmøte gikk Jan Bøhler i rette med politikere som skyver byråkrater fremfor seg i store avgjørelser. Bevaring av Ullevål sykehus og Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen, NRK til Grorud stasjon og en landsdekkende gjengenhet i politiet er blant Oslo-sakene Bøhler vil ta folkevalgt styring over. 

Les mer her

Se Jans musikkvideo Heia Norge her

 

 

1. nestleder Ola Borten Moes tale til landsmøtet

olaIMG_2637 kopi.jpg

At vi er samlet til digitalt landsmøte vitner om hvor mye pandemien fremdeles preger oss. Og for å si det som det er, landsmøtet er ikke det samme uten dere. Vi har akseptert ekstremt inngripende tiltak i livene våre, til dels med dramatiske konsekvenser for næringsliv, arbeidsplasser og hvordan vi omgås som mennesker og familier. At dette har gått såpass bra vitner om den egentlige styrken i det norske samfunnet. Vi stoler på myndighetene, og vi gjør så godt vi kan for å følge regler og anbefalinger, også de vi ikke alltid forstår. Vi biter tennene sammen og satser på at vi i løpet av sommeren er så vaksinerte at vi igjen kan få liv som ligner på de vi hadde før. 

Les mer her

 

Beathe Marie Dahl Eide, Leder i Senterkvinnenes innlegg til landsmøtet
Se innlegget på Youtube

 

Torleik Svelle, Senterungdommens leders innlegg til landsmøtet
Se innlegget på Youtube

 

Sandra Borchs tale til landsmøtet

Denne artikkelen ble først publisert 04.06.2021