Meny
Bli medlem

Landsmøte 2021

Vedtatte resolusjoner

Følg oss på Facebook
En regjering for hele Norge

En regjering for hele Norge

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 4.-5. juni 2021

Norge trenger en regjering som lytter og som vil utvikle hele Norge.

 

Nasjonal beredskap - vår trygghet

Nasjonal beredskap - vår trygghet

Vedtatt på Senterpartiets landsmøte 4. juni 2021

Statens fremste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. For å innfri oppgaven kreves høy beredskap og gjennomføringskraft i alle ledd i møte med uforutsette kriser og katastrofer. Det inkluderer riktig organisering og god samhandling lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stopp overstyringa av det lokale sjølvstyret!

Stopp overstyringa av det lokale sjølvstyret!

Vedteke på Senterpartiets landsmøte 4. juni 2021

Senterpartiet vil styrkje det lokale sjølvstyret, og redusere dagens statlege overstyring. Det er eit klart mål for Senterpartiet at folk skal få størst mogleg ansvar, fridom og fleksibilitet til å ta viktige avgjersler for sine lokalmiljø.

Spinning