Meny
3 på topp Buskerud Sp 311020

Stortingsvalgliste

Senterpartiet i Buskerud ruster seg for et godt Stortingsvalg🍀. Nominasjonsmøtet i Buskerud Senterparti vedtok 31. oktober 2020 Stortingsvalglisten for neste års valg.

Øverst på listen står Per Olaf Lundteigen (67) fra Øvre Eiker, Sigrid Simensen Ilsøy (42) fra Hol, Stian Bakken (35) fra Ringerike og ungdomskandidaten Kaja Kværner (21) fra Lier.


Under nominasjonsprosessen har det ikke vært tvil om at Lundteigen skulle renomineres som førstekandidat for Buskerud Senterparti, han ble valgt av et enstemmig nominasjonsmøte. Lundteigen sitter i dag i arbeids- og sosialkomiteen og er inne i sin femte stortingsperiode.


Med Lundteigen fra Eiker, Simensen Ilsøy fra Hallingdal, Bakken fra Ringerike og Kværner fra Nedre Buskerud har vi en god «geografisk miks» og disse 4 besitter samlet en bred kompetanse.

Stortingsvalglisten for Buskerud Senterparti ser slik ut:


1 Per Olaf Lundteigen- Øvre Eiker
2 Sigrid Simensen Ilsøy - Hol
3 Stian Bakken- Ringerike
4 Kaja Elisabeth Flesjø Kværner- Lier
5 Kari Anne Sand - Kongsberg 
6 Simon S. Nordanger - Drammen
7 Knut Skinnes - Krødsherad
8 Eli Hovd Prestegården - Nore og Uvdal
9 Espen Lahnstein  - Lier
10 Sigrid Lien Sagabråten - Nesbyen
11 Hans Jørgen Skulstad - Jevnaker
12 Jonn Gunnar Lislelid- Drammen (Svelvik)
13 Tine Norman - Sigdal
14 Magnus Weggesrud - Øvre Eiker