Meny
Bli medlem
DOMSTOLSREFORMEN TUKLER MED TINGRETTENE I BUSKERUD

DOMSTOLSREFORMEN TUKLER MED TINGRETTENE I BUSKERUD

Regjeringspartiene og FrP har presset på for å få igjennom domstolsreformen gjennom en uforsvarlig rask saksbehandling i Stortinget, på tvers av Justiskomiteens flertall. I november skal domstolsreformen opp i Stortinget. Fra forslaget ble levert til den er ferdig behandlet går det kun noen uker. Dette er svært alvorlig.

Sist endret: 10.11.2020 - Kari Anne Sand - fylkesleder Buskerud Senterparti #Buskerud

En massiv motstand både fra kommuner, næringsliv, advokater og domstolene selv er ikke hensyntatt.

I tillegg har blant annet politijuristene, Kriminalomsorgen og Politiets fellesforbund advart mot nok en reform i justissektoren.  Dersom forslaget får flertall i Stortinget vil Hallingdal, Ringerike og Kongsberg/Eiker Tingrett i Buskerud bli ledet fra Drammen selv om Tingrettene defineres som rettssted. Forslaget vil medføre en sterk reduksjon av antall sorenskrivere og en sentralisering av domstolledelsen. Et rettssted kan rent administrativt legges ned av Domstolsadministrasjonen når som helst på et senere tidspunkt. Faktum er at regjeringens forslag innebærer at dagens tingretter i Buskerud med unntak av Drammen derved når som helst og uten politisk behandling kan legges ned med regjeringens forslag. I praksis vi da alle de ansatte ved Kongsberg og Eiker tingrett, Ringerike tingrett samt Hallingdal tingrett enten vil miste jobben eller må flytte til Drammen eller Bærum.

Med regjeringens forslag vil i tillegg jordskifteretten på Gol forsvinne og de ansatte må dermed til Drammen.

Regjeringen foreslo i mars at det skulle være minimumsbemanning på 1 dommer per rettssted, men går nå bort fra dette, noe som i realiteten vil si at vi får flere titalls tomme lokaler over hele landet som kun brukes hvis domstollederen sender en dommer til disse lokalene.

Høyre fortsetter dermed sin ideologiske kamp mot distriktene og de kan umulig ane konsekvensene dette får for lokalsamfunn, rettssikkerheten for den enkelte eller de økonomiske konsekvenser dette får. Med «Næpolitireformen» friskt i minne frykter jeg for konsekvensene av domstolsreformen.

Sentraliseringen rundt Oslogryta blir påfallende når man bare langs flytogets trase (Dramme- Gardermoen) med dette forslaget samler fire tingretter. Dette er like mange som det skal være i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder - til sammen!

Relaterte personer

Kari Anne Sand

Kari Anne Sand

Fylkesleder / Fylkestingsrepresentant Telefon: 91866262