Meny
FB ja til buskerud

Ja til Buskerud - Nei til Viken!

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019, gikk Senterpartiet til valg på å oppløse Viken. Vi fikk høy tillit av velgerne, og vi styrer nå fylket med mål om å oppløse det raskest mulig. Derfor er Senterpartiets fremste valgkampsak i 2021 fortsatt å oppløse Viken

Dypt forankret i Senterpartiets samfunnssyn, står målet om et oversiktlig samfunn, der vanlige folk kan påvirke styringen av sine lokalsamfunn. Vi mener derfor Viken med sine over 1,2 millioner innbyggere fra Hardangervidda til Halden er en direkte trussel mot det norske folkestyret.

Målet med Regionreformen var å desentralisere makt fra stat til fylke. Dette var bare bløff. De få nye oppgavene Viken har fått har gitt få nye arbeidsplasser. De nye oppgavene kunne også Buskerud fint håndtert alene. Verre blir det også når det ikke har fulgt med nok penger fra regjeringen til å håndtere disse oppgavene. Hvis Viken fortsetter som eget fylke, vil det høyst sannsynlig ligge an til dramatiske kutt. Skoler vil måtte legges ned, fylkesveiene vil gå i oppløsning og bussavgangene færre. Sentraliseringen vil skyte fart i hele fylket! 

En ny regjering med Senterpartiet i spissen må derfor gi fylkene sterkere økonomi! 

Når Senterpartiet har sagt nei til Viken fra dag 1, så er det fordi vi har et mye bedre alternativ. Vårt alternativ er oversiktlige fylker. Fylker der de folkevalgte har lokalkunnskap og engasjement til å fatte kloke avgjørelser for folk man brenner for. Senterpartiet vil fortsette å desentralisere makt til fylkene. Et eksempel på det er å skrote helseforetaksmodellen og igjen få folkevalgt styring over sykehusene våre!

Senterpartiet har vært det tydeligste partiet i kampen mot Viken, og vi vil fortsette å kjempe en helt kompromissløs kamp! Årets stortingsvalg er derfor en folkeavstemning om oppløsning av Viken! 

Stem Senterpartiet 13. september for å oppløse Viken og få Buskerud tilbake!