Meny
Bli medlem

"Jeg har hørt mange trontaler. De blir tynnere og tynnere"

Sist endret: 13.10.2020 - Per Olaf Lundteigen (Sp), stortingsrepresentant for Buskerud #Buskerud

​​​​​​​Hvor er diskusjonsgrunnlaget for hva vi vil med Norge framover? I årets trontale var det ikke mange konkrete tiltak og langt fra prinsipielle avklaringer på krevende spørsmål.

Norge hadde elendig beredskap mot koronapandemien. Pandemi er verdensomspennende spredning av sykdom, som Direktoratet for sivil beredskap (DSB) hadde påpekt som den største samfunnsrisikoen, sammen med legemiddelmangel. Dette ble ikke tatt alvorlig. Den norske beredskapstenkninga er svekka hvert år siden 1980-tallet. Norge var ikke forberedt.

Innafor dette faktum har det vært bred politisk oppslutning om de tiltak som er satt inn. Det er en styrke for Norge. Regjeringa har på helseområdet hatt trygg faglig bistand og i hovedsak opptrådt klokt, etter min vurdering.

Men når statsministeren i sin trontale sier at «sammen skal vi holde ut til vi får vår hverdag tilbake», så forstår de fleste dette som at samfunnsutviklinga skal gå videre, slik det var før pandemien.

Dette er Senterpartiet uenig i. Nå må det legges stor vekt på nasjonal beredskap: Produksjon og foredling av fornybare, grønne naturressurser, med tilhørende anstendig godt betalte arbeidsplasser over hele landet.

Jeg har hørt mange trontaler. Grunnlaget for en av Stortingets viktigste debatter i høstsesjonen. De blir tynnere og tynnere. Hvor er diskusjonsgrunnlaget for hva vi vil med Norge framover? I årets trontale var det dessverre ikke mange konkrete tiltak, og langt fra prinsipielle avklaringer på krevende spørsmål.

Hva vil regjeringa med sin trontale, annet enn å oppfordre til å holde ut slik at vi får vår hverdag tilbake? Det blir for svakt – det er ikke å ta lederansvar.

Hvorfor er det blitt slik? Mangler regjeringa visjoner? Aksepterer regjeringa at de viktigste beslutningene om det norske folks trygghet ikke tas i det norske Storting, men i andre forum?

Senterpartiet er en varm tilhenger av den norske modellen, hvor folkevalgte på Stortinget har frihet til å lage lover, regler og bruke fellesskapets enorme økonomiske makt til å tøyle markedskreftene og styre innholdet i den private eiendomsretten.

Denne samfunnsmodellen angripes imidlertid hver dag av EØS-avtalens regler. En EØS-avtale som ikke er en sak, men et system for samfunnsorganiseringa av Norge. Brussel bestemmer mer og mer. Dette hindrer folkevalgte i å praktisere den norske modellen. Dette systemet skaper folkelig avmakt.

Norge har så i tillegg en Høyre-ledet regjering som prioriterer å bruke statens makt til å forsterke markedskreftene, blant annet ved å sentralisere makt og velferdstjenester. Regjeringa står også for en statlig lønnspolitikk med astronomiske lønninger til statlige ledere, nå sist med Vy-sjefen på 5,5 millioner. Slik fremmes utviklinga enda raskere i retning av Forskjells-Norge.

Senterpartiet står for Samholds-Norge og annerledeslandet – som ikke er seg sjøl nok. Derfor må Senterpartiet gjenreise den norske modellen.

Det betyr eksempelvis:

* Kontrollert arbeidsinnvandring fra EU utenom Norden. Vi må bygge arbeidslivet vårt på faste ansettelser, lærlinger og å få bort bemanningsselskapene.

* En Husbank som gir risikolån til ungdom med vanlig inntekt, som kjøper nøkterne boliger.

* Gjenreisning av kraftfulle statlige distriktspolitiske økonomiske virkemidler, slik at for eksempel DEFA i Nesbyen finner det lønnsomt å flytte sin nyskapende virksomhet fra Kina til Hallingdal.

* Etablere et statlig grønt investeringsselskap som kan bistå private bedrifter med investeringsstøtte, risikolånekapital, og om nødvendig langsiktig eierkapital. Derved kan det reises bedrifter med ny teknologi som foredler grønt karbon fra fotosyntesen, både i havet og på land.

Senterpartiet arbeider for en ny strategisk industri- og klimapolitikk med faste ansatte fagfolk.

Stortinget må ta tilbake handlefriheten til å tøyle markedskreftene og innholdet i den private eiendomsretten. Vi må legge til rette for bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter som også skaper god samfunnsøkonomi. Stortinget må ta tilbake makta fra Brussel.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer