Meny
Bli medlem

NRK hadde den 7. juni en rystende reportasje fra Hemsedal hvor både vekterselskap og kommunen er bekymret for politiberedskapen. Samtidig leser vi om kommuner rundt omkring i landet som har fått økte utgifter til blant annet brannvesenet som stadig oftere må gjøre politiets arbeid fordi politiet enten er for langt unna eller ikke kommer hvis noe skjer.

Publisert: 10.06.2021 - Kari Anne Sand, fylkesleder i Buskerud Sp/5.-kandidat til stortingsvalget for Sp #Hemsedal#Hol#Ål#Gol#Buskerud

Buskerud er uten tvil et av områdene som har fått gjennomgå hardest i regjeringas og Frps reformer. Regionreform, nærpolitireform og nå sist domstolsreform har gått ut over vårt område. Hønefoss har mista selvstendig tingrett, politiarrest og politimester under dagens regjering. Nesbyen og Kongsberg har mista sine egne tingretter. Drammen har mista sin politimester.

Gamle Nordre Buskerud politidistrikt er en av reformens desidert største tapere. Per 7. juni er det ifølge Brønnøysundregistrene 160 ansatte i politiet i området til gamle Nordre Buskerud politidistrikt. Før nærpolitireformen var det 236 ansatte. Bemanningen er med andre ord redusert med en 1/3 gjennom reformen. (Var det noen som sa nærpoliti?)

Gamle Søndre Buskerud politidistrikt (SBPD) har også mista ansatte gjennom reformen. I 2015 var det 545 ansatte i SBPD. I dag er det 479 i det samme området. Av de 11 politistasjonene og lensmannskontorene som fortsatt eksisterer i Buskerud har syv mista ansatte gjennom reformen.

Til sammenligning har Sør-Øst politidistrikts nye hovedsete i Tønsberg vokst fra 220 ansatte i 2015 til 474 ansatte i dag! Sentraliseringen internt i politidistriktet er med andre ord ekstrem.

Sør-Øst politidistrikt er det distriktet som har kommet dårligst ut av bemanningsøkningen i politiet under dagens regjering. Fra 2013 til april 2021 har veksten i antall ansatte vært på kun 75 årsverk. Sørøst er landets tredje største politidistrikt. Til sammenligning har veksten i Oslo i samme periode vært på 465 årsverk. Politidekninga i Sørøst er også den laveste i landet og var i mars 2021 på 1,59 politifolk per 1000 innbygger.

Responstidmålingene viser også at Sørøst beveger seg i feil retning, særlig på steder med under 2000 innbyggere. I 2016 var politiets responstid til disse stedene på 25 minutter. I 2020 var det økt til 30 minutter.

Målet med nærpolitireformen var et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig. Evalueringsrapporten fra mai 2021 slo fast: «Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er så langt ikke nådd».

Det er dermed dokumentert at regjeringa og Frp har holdt folk for narr når det gjaldt løftet om mer nærpoliti. Senterpartiet skal i motsetning til dagens regjering, sørge for at det blir mer lokalt politi – i hele Norge. Vi skal gjenopprette flere tjenestesteder i hele Buskerud.

 

Denne artikkelen ble først publisert 10.06.2021

Relaterte personer

Kari Anne Sand

Kari Anne Sand

Fylkesleder / Fylkestingsrepresentant Telefon: 91866262