Meny
vikenoslo

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Magnus Weggesrud, Fylkestingrepresentant i Viken

Under tittelen "Viken er for viktig for slagord-politikk" utfordrer Hallingdølen Senterpartiet på kostnader ved oppløsing av Viken. Vi kan først berolige både avisa og velgere i Hallingdal at Senterpartiet hele veien har hatt en grundig ideologisk og gjennomtenkt forankring i vår motstand mot Viken.

Senterpartiets kamp mot Viken, handler om et grunnleggende samfunnssyn og hvordan det skal organiseres for å gjøre menneskers liv bedre. Vi har trua på et sterkt folkestyre, der veien for å påvirke politiske beslutninger - og ikke minst bli hørt - er kort. Dette fordrer at vi har folkevalgte som representerer hele valgdistriktet, som har lokalkunnskap og lokalt engasjement. Viken med sin store geografiske størrelse og innbyggertall på hele 1,2 millioner mennesker er en svært dårlig ramme for å få til dette. 

Folkestyre er det motsatte av elitestyre og embedsmannsvelde. Jo større enhetene er, jo mer makt får byråkratene. Dette fører til mindre folkevalgt styring. Noe som igjen vil føre til mer avmakt og mindre tillit til myndighetene. Folk føler seg mindre og mindre hørt. Dette er også tilbakemeldingene vi får fra folk etter opprettelsen av Viken. Både av de som benytter seg av tjenestene våre, men også ansatte som opplever mer toppstyring og liten mulighet til å påvirke beslutninger. 

Så til dette med kostnader. Det er riktig som Hallingdølen skriver at kostnadene ved opprettelsen av Viken har var på omlag 325 millioner. Det avisa derimot ikke nevner, er at nye IKT-systemer var noe av det mest omfattende og kostnadsbærende ved sammenslåingsarbeidet og utgjorde en stor del av de 325 millionene. 

Dette gjaldt blant annet løsninger for økonomi- og HRM-system, sak- og dokumenthåndtering og løsning for politisk saksbehandling, samhandlingsverktøy i Office 365, ny ansattportal, ny webløsning for Viken fylkeskommune, samt systemer for kompetanse og tannhelsetjenesten.

Dette er investeringer som etter vår vurdering ikke er bortkastet og som kan dempe kostnadene ved oppløsning. I tillegg er det slik at skolene, tannklikkene, museene mm. ligger der de ligger, og det er ute på virksomhetene de aller fleste av våre ansatte jobber, med å levere tjenester. Vi har fylkeshus i Sarpsborg, Oslo og Drammen som fortsatt er i bruk og som kan fylles med mer folk ved oppdeling.

Vår vurdering er også at å la Viken fortsette vil bli dyrere enn å oppløse. Dette i form av økt byråkrati, større sentraladministrasjon, høyre reisekostnader mm.

Så er det selvfølgelig slik at vi ikke kan sette en eksakt prislapp på en oppløsning. Det kan ingen. Derimot er det slik at en ny regjering må stille opp med midler for å rydde opp i rotet den forrige skapte.

Viken vil i lengden føre til sentralisering av makt, tjenester og mennesker hvis det får fortsette. Ved innsparinger, så vil kjøttvekta rå. Så samfunnskostnadene ved fremtidig sentralisering er også viktig for Senterpartiet å sette søkelys på. I tillegg vil det store saksomfanget og kompleksiteten i sakene, føre til at byråkratene får mer makt enn folkevalgte politikere.

Av de 325 millionene vi hadde i sammenslåingskostnader, dekka regjeringen kun 35 millioner. Resten måtte vi ta av egen lomme - på noe vi ble tvunget til å gjøre av Høyre, FrP, Venstre og KrF. Omleggingen av inntektssystemet for fylkeskommuner som følge av forvaltningsreformen, innebar også en inntektsnedgang for Viken på 86 mill. kr i samlet fordelingsvirkning etter kompensasjon, som skyldes endringer i inntektssystemet og kostnadsnøklene. Dette bør Hallingdølen utfordre de borgerlige partiene på. De økonomiske rammene Viken har fått, legger ikke til rette for at Viken skal lykkes. Var regionreformen bare en bløff for at Høyre og FrP skal få lagt ned fylkeskommunen og tvinge fram store kommuner? 

Senterpartiet er partiet man må stemme på hvis man vil oppløse Viken. En oppløsningsprosess skal gjøres grundig og ordentlig og de ansatte skal inkluderes godt i arbeidet, slik at dette går så smidig som mulig. Vi skal bygge et nytt Buskerud, bedre enn både Viken og gamle Buskerud.

Magnus Weggesrud

Fylkestingsrepresentant i Viken

Buskerud Senterparti