Meny
Bli medlem

Per Olaf Lundteigen er vår førstekandidat, renomineres til Stortingsvalgliste 2021

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har oppsummert første del av prosessen. Etter snart 5 perioder på Stortinget er Per Olaf Lundteigen en av de mest drevne og skarpskodde Stortingsrepresentantene vi har og vi er veldig glade for at han stiller seg til rådighet for en ny periode. En samlet nominasjonskomite fremmer Lundteigen som førstekandidat.

Nå utfordres Senterpartiets lokallaga i Buskerud på å sette opp et listeforslag basert på innspillene de ga i første runde. Nominasjonskomiteen har jobbet med forslagene fra lokallaga som er mange og gode – alle 19 lokallaga deltok i første runde. Det er gjennomført intervjuer med en rekke kandidater fra alle 5 distriktene i Buskerud og komiteen har konkludert med 6 i tillegg til førstekandidat Lundteigen som mest aktuelle for toppen. Her er det et navn fra hvert distrikt; Simon S. Nordanger-Drammen, Magnus Weggesrud-Øvre Eiker, Stian Bakken-Ringerike, Sigrid Simensen Ilsøy-Hol og Kari Anne Sand-Kongsberg utover dette har vi Kaja Flesjø Kværner fra Lier som ungdomskandidat. I tillegg til disse navnene står det 25 gode kandidater hvorav 4 av disse også er intervjuet. Alle er sterke navn og godt kvalifisert til å stå på den endelige lista.

Nå er det lokale prosesser som skal gå med medlemskontakt og nomineringer, lokallagene skal innen 14. august sette opp ei prioritert liste med 14 navn, disse listeforslagene skal så behandles av nominasjonskomiteen. Endelig nominasjon blir på møte med representanter fra hele Buskerud seinere på høsten.

Nominasjonskomiteen består av; Aina K Svendsby - Buskerud Senterkvinner, Ingrid Nikoline Sand - Buskerud Senterungdom, Laila Tryde – Lier/Drammen, Kristoffer Røren – Midtfylke/Eiker, Fritjof Rudstaden – Ringeriksregion/Jevnaker, Kari Anita Brenna – Hallingdal, Knut Klev Kongsberg/Numedal og Leder Sunni G. Aamodt.

Relaterte personer

Sunni Grøndahl Aamodt

Sunni Grøndahl Aamodt