Nær folk i hele Norge!

Fylkesårsmøte Buskerud Senterparti 2020

Fylkesårsmøtet til Buskerud Senterparti arrangeres i 2020 på Klækken Hotell, Hønefoss 21. - 22. februar.

Program 

(detaljert program i link)

Fredag 21. februar

kl. 14:30 Frammøte, innkvartering og mingling

kl. 15:00 Møtestart, Innledninger og generaldebatt

kl. 19:15 Avslutning av møte dag 1

kl. 20:00 Middag og sosialt

Lørdag 22. februar

kl. 08:30 orienteringer og politiske innledninger

kl. 09:45 "Hvordan nå ut med budskapet" med John Andre Storebø

kl. 11:15 Årsmøtesaker ifølge vedtektene

kl. 12:00 Lunsj

kl. 14:30 Avslutning av årsmøtet, hjemreise

 

Saksliste

Sak 1 Årsmelding 2019

Sak 2 Regnskap 2019. Resultatregnskap og Balanse

Sak 3 Virksomhetsplan 2020

Sak 4 Budsjett 2020

Sak 5 Antall medlemmer i styret og varamedlemmer

Sak 6 Innkomne saker

Sak 7 Resolusjoner 

Sak 8 Valg av styre og nominasjonskomitè

 

Resolusjoner

Innkomne endringsforslag 

Prioriterte resolusjoner

 

1) Sats på Bergensbanen - sett igang bygging av Ringeriksbanen

2) Vern om retten til å gå på nærskolen

3) Ja til desentralisert domstolstruktur

4) Buskerud Senterparti ønsker å styrke Norges forsvar og sikkerhet.

5) Mat og klima

6) Bedre mestring og mindre frafall

7) Fyrverkeri må reguleres strengere

8) Vi må ta hundens helse på alvor!

9) Lokal kompensasjon for bruk av naturressurser

10) Flere dyr på beite, både på innmark og utmark, gir positive miljøkonsekvenser

11) Ulveforvaltningen er feilslått

12) Redusert forbruk og nytt økonomisk system

13) Oppgradering og fornying av Rv 350 Hønefoss – Vikersund

14) Kollektivtransport

15) Buskerud skal være eget stortingsvalgdistrikt

16) Buskerud skal være eget fylke!

17) Når avfall truer matproduksjon

18) Få klimakur på rett spor

19) Legg til rette for pendlerne

20) Få vestre del av Ring 4 på stell!

21) Etablering av nasjonalt senter for fjellandbruket regional satellitt i Hallingdal