1045-1115: Frammøte og registrering
1115-1230: Tema 1:
Veien videre; ledelse og annerledeslandet
Anne-Beathe K. Tvinnereim, 2.nestleder Senterpartiet:
«Senterpartiets vei videre etter valgseieren og hvordan kan Norge bidra på flykningeområdet?»
Robert Mood, pensjonert generalløytnant og forfatter:
«Annerledeslandet – utfordringer og muligheter»
1230-1410: Tema 2:
Arbeidsliv
Sara Bell, leder av fagforbundet i Bergen:
«Utfordringer i arbeidslivet og tilfellet Orange Helse»
Sigbjørn Gjelsvik, Sp medlem i finanskomiteen og tidligere leder av Nei til EU: «EØS avtalen ødelegger arbeidslivet»
1300-1330: Baguetter og kaffe
1410-1510: Tema 3:
Trygg og naturlig mat
Vilde Haarsaker, siv. ing. og Silje Finstad, veterinærstudent:
«Hvordan produsere og distribuere sunn, trygg og naturlig mat til det beste for mennesker, dyr og småkryp??»
1510-1530: Pause
1530-1645: Tema 4:
Kunstig intelligens
Gisle Hannemyr, Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo:
«Kunstig intelligens og velferdsteknologi»
Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne og medlem av helse- og omsorgskomiteen for Sp:
«Vil vi bli pleiet av en robot?»
1645-1700: Oppsummering
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant Sp: «Ledelse – det krever mot!»
1700- Middag:
Småmat og fri diskusjon!