Meny
lauvnesvannet volley

Prosjektplanen for videre arbeid med bærekraftig drift av Sigdal kommune

Kommunestyret i Sigdal behandlet i går 23. september 2021 prosjektplanen for videre arbeid med bærekraftig drift av Sigdal kommune. 

Hensikten med dette prosjektet er å skaffe kommunen økonomisk handlingsrom til å drive videre utvikling i Sigdal.

Prosjektet er et viktig grunnlag i videre arbeid med å omstille kommunen til utfordringene som kommer i fremtida. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak;

«Oppfølging av sluttrapporten fra Telemarkforskning «Bærkereftig drift av Sigdal kommune»gjennomføres i tråd med vedlagt prosjektplan i 12 punkter, men med følgende endringer:

 Punkt 3: Det arbeides videre med «Den gode skole» i egen sak, uavhengig av «Bærekraftprosjektet». Det settes fokus på innhold og kvalitet.

Punkt 12: Avdrag på lån holdes på dagens nivå. 

Oppfølgning av sluttrapporten fra Telemarksforskning «Bærekraftig drift av Sigdal kommune», gjennomføres i tråd med justert prosjektplan. Dette er en overordnet plan, og kommunedirektøren må vurdere behovet for justeringer av prosjektet i forbindelse med årlig budsjettbehandling.  

Eventuelle forslag til tiltak som følger i forbindelse med prosjektet vurderes og belyses i de ulike delprosjektene og behandles i kommunens årlige budsjett og økonomiplan.  

Hensikten med prosjektet er å få en helhetlig gjennomgang av planområdene som kan sikre tilstrekkelig handlingsrom for videre utvikling.

 Det gjennomføres en brukerundersøkelse i 2022 i tråd med vedtak i KS 24.06.21. Undersøkelsen gjennomføres og analyseres med hjelp av ekstern kompetanse. Kommunestyret får fremlagt innhold og budsjett for dette arbeidet før gjennomføring.  

Tidsplan og involvering av partene synliggjøres i prosjektplanene for de ulike delprosessene. Ungdomsrådet involveres i prosjektet på lik linje med andre råd/utvalg.» 

Prosjektplanen og rapporten fra Telemarks forskning ligget på kommunes nettside.