Meny

Hva mener vi?

Senterpartiet ønsker tjenester nær folk i hele Norge og i hele Buskerud. Vi vil oppløse Viken, og gjenopprette Buskerud som eget fylke!

Se hele filmen fra Buskerud Senterparti

Valgbrosjyre Buskerud Senterparti

Relaterte saker

2021 Nav-skilt

Still opp for dem som bor ytterst!

Senterpartiet stiller opp for folk, spesielt dem som bor ytterst. Både sosialt og geografisk, skriver Per Olaf Lundteigen.
Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Under tittelen "Viken er for viktig for slagord-politikk" utfordrer Hallingdølen Senterpartiet på kostnader ved oppløsing av Viken. Vi kan først berolige både avisa og velgere i Hallingdal at Senterpartiet hele veien har hatt en grundig ideologisk og gjennomtenkt forankring i vår motstand mot Viken.

2020 Tog på vei inn til Hjerkinn stasjon, Dovrebanen, Oppland

Senterpartiet ønsker en integrert, offentlig jernbanesektor!

I et leserinnlegg i Hallingdølen 20. juli kommer med Finn Halling med en hyllest av regjeringens jernbanereform og EUs jernbanepakke 4. Dessverre bommer han noe med historieframstillingen. Riktignok bruker regjeringen mye penger, men disse midlene fører dessverre ikke til bedre jernbane. Regjeringens såkalte satsing på jernbane går til å betale ned på gammel gjeld for prosjekter med kostnadssprekker som følge av manglende kostnadskontroll. Bane Nor, som har ansvaret for utbyggingen av jernbane, sier at med regjeringens jernbanebudsjett «vil det store etterslepet øke også neste år (2021), og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Konsekvensen av for lav satsning på fornyelse er dessverre at togfremføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende.» I tillegg til dette har vi sett hva regjeringens konkurranseutsetting av togtilbudet har ført til: Flere selskaper har ikke gitt et bedre tilbud, men mer kaos og mindre oversikt. Senest nå i sommer har flere oppdaget at det på enkelte strekninger i praksis ikke lenger er mulig å kjøpe lavprisbillett, ettersom du må kjøpe billetter fra ulike togselskaper.
Ja til Buskerud - Nei til Viken!

Ja til Buskerud - Nei til Viken!

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019, gikk Senterpartiet til valg på å oppløse Viken. Vi fikk høy tillit av velgerne, og vi styrer nå fylket med mål om å oppløse det raskest mulig. Derfor er Senterpartiets fremste valgkampsak i 2021 fortsatt å oppløse Viken