Fullt utbygd bredbånd vil skape likere konkurransevilkår på tvers av landet. Det vil være en viktig forutsetning for etablering av arbeidsplasser også i våre mange, mindre nærmiljø, og det vil gjøre det lettere for folk som ønsker å flytte ut i distriktene og ta med seg arbeidsplassen dit. Bruk av videokonferanse via PC/nettbrett vil kunne bidra til at man kan sitte desentralisert og arbeide tett med kollegaer andre steder. Dette medfører også en viss miljø- og kostnadsgevinst i form av mindre bruk at transport – viktige, positive tilleggsgevinster

I disse dager er det et stort fokus på velferdsteknologi og hvordan denne kan benyttes slik at flere eldre kan bo trygt hjemme lenger og få bedre tjenester. For å kunne dra fullt nytte av denne, samt gi alle brukerne tilgang til de samme tjenestene, er det viktig at vi har høyhastighets bredbånd tilgjengelig for alle.

Derfor ønsker Buskerud Senterparti at:

-       tilskuddsordning for fiberutbygging i kommuner som har dårlig eller ingen fiberdekning styrkes

-       det settes et tak for kostnaden en husstand selv må bære ved tilknytning til fiber

-       ansvaret for forvaltning av tilskudd til fiberutbygging flyttes fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til fylkeskommunene

-       kommunene skal ha en plan for prioritering av områder i kommunen for utbygging av fiber

-       det legges til rette for utbygging i kommunene ved at det stilles krav om å legge trekkrør for fiber hver gang det søkes gravetillatelse