Buskerud Senterparti vil:

-       At fødselsomsorgen i Norge skal styrkes.

-       Lovfeste rett til opphold i fødselsinstitusjon for å sikre at mor-barn-samspillet er godt etablert før familien reiser hjem.

-       Sikre at hjemmebesøk fra helsestasjon skal gjennomføres innen 48 timer etter hjemkomst.