Samtidig er det sentralt at kapitalen som genereres i dette markedet er sentral for en mengde ulovlige markeder. Eksempel på dette vil være narkotikakartell, menneskehandel, illegalt våpenmarked og ulike etablerte terrororganisasjoner. I den prosessen hvor disse produktene er det vanskeligstilte mennesker som blir brukt i denne prosessen.

 

Buskerud Senterparti går derfor inn for forbud mot import og omsetning av varer som fremstår som forfalskning av ekte merkevare.