Kongsberg sykehus er lokalsykehus for kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore & Uvdal og Øvre Eiker, med vel 50 000 innbyggere og et betydelig antall hytteturister.  I tillegg er det store samfunnsinstitusjoner som skoler og næringsliv i kommunene.