Buskerud Senterparti vil:

·      styrke samarbeidet mellom videregående skoler og næringslivet for å få bedre sammenheng mellom arbeidsmuligheter og skoleplasser.

·      at det skal jobbes hardere for at alle lærlinger skal få lærlingplass relevant for sin studieretning.

·      tilby flere alternative studieløp på yrkesfag, som for eksempel vekslingsmodellen, for å få ungdom tidligere ut i praksis.

·      kreve minimum 2 lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunene, og 3 lærlingplasser per 5000 innbygger i fylkeskommunen.

·      tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Lærling(er) skal delta i arbeidet med utførelse av den aktuelle kontrakten. Etc. Unntak skal særskilt begrunnes.

·      styrke rekrutteringa til verneverdige fag, gjennom bedre informasjonsarbeid samt å øke den økonomiske støtten til lærlingeplasser.

·      gjøre det lettere å få godkjent praksis/lærlingeopphold i utlandet, særlig innen bransjer som er små i Norge.