Buskerud senterungdom mener dette er et samfunnsproblem som det er viktig at vi nå nå tar tak i. Det er viktig at det gjøres tiltak i alle ledd, men særlig i butikkleddet og blant forbrukere. Vi mener også at det er viktig at det gjøres enklest mulig for forbrukere å ta bevisste valg og planlegge når det kommer til eget matinntak. I tillegg mener vi at overskuddet av mat heller burde nyttes av de som trenger det enn å havne i søpla, og ønsker et tettere samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet. Vi mener samfunnsproblemer løses best med samarbeid.

 

Buskerud Senterparti vil:

·      ha rabattordninger for varer som nærmer seg utløpsdato samt varer som ikke følger den vanlige standarden, eksempelvis ”stygge” gulrøtter

·      ha en ordning om at butikker gir varer som går ut på dato, men fortsatt er spiselige, til veldedige organisasjoner og offentlige institusjoner

·      ha mer informasjon til forbrukere om oppbevaring av ulike matvarer

·      ha forbud mot salg av næringsmidler med negativ kalkyle, eksempelvis prisdumping

 

 

Innsendt av Buskerud Senterungdom