Meny
2021 Sigbjørn Gjelsvik, Akershus

Våre kandidater

Sigbjørn Gjelsvik, Else Marie Rødby og Kari Mette Prestrud er partilagets toppkandidater til stortingsvalget 2021. 

1. Sigbjørn Gjelsvik (f. 1974), Lillestrøm

GAL_19404_210997_3718732_1

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsmann på Stortinget, er Akershus Senterparti sin 1. kandidat til stortingsvalget 2021. 

– Det er utrolig inspirerende å være en del av Sp-laget og kjempe for folk og næringsliv i hele Akershus. Vi må sørge for å bringe arbeidsfolk og bedrifter i hele fylket gjennom koronakrisa. Å kjempe for tjenester nær folk og for at folk skal bli lytta til er svært viktig. Og selvfølgelig er det en kampsak å få skrota den meningsløse regionen Viken én gang for alle, sier Gjelsvik.

- Vi trenger en ny kurs og en ny regjering, som vet å ta vare på tjenester nær folk, og som sørger for trygge lokalsamfunn. Vi tror på hele Akershus!

2. Else Marie Tveit Rødby (f. 1982), Asker

GAL_19404_210997_3718688_1

Else Marie er partilagets 2. kandidat. Hun er medlem av kommunestyret i Asker og tidligere varaordfører i Hurum. Rødby er jurist, og jobber nå som energi- og miljørådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Rødby har tidligere erfaring fra førstelinja i NAV og avdeling for helse, sosial og barnevern hos Fylkesmannen i Buskerud.

- Vi trenger praktiske, forutsigbare og gjennomførbare løsninger innenfor klimapolitikken.

3. Kari Mette Prestrud (f. 1977), Nordre Follo

Kari Mette.PNG

Kari-Mette Prestrud fra Nordre Follo er 3. kandidat. Hun er jurist og jobber i Politidirektoratet. Hun har tidligere møtt på Stortinget som vara i perioden 2008–2009.

- Vi trenger en robust sikkerhet og beredskap rundt samfunnets grunnleggende behov. En ensidig omlegging til strøm gjør oss mer sårbare for strømbrudd. 

4. Haakon Skramstad (f. 1992), Eidsvoll

GAL_19404_210997_3718703_1

- Pendlerfradraget må styrkes. Senterpartiet vil sikre en stabil og forutsigbar økonomisk politikk, som legger til rette for vekst og verdiskaping, sysselsetting og god sosial og geografisk fordeling.

5. Kristin Horni (f. 1969), Lunner

GAL_19404_210997_3718634_1

-  Vi må sikre tidlig innsats innenfor psykisk helse, med gode og raske lavterskeltilbud for barn og unge uten henvisning. Økt bruk av sosialressurser i skolene, samtidig som helsesykepleierrollen må styrkes. Mer fokus på livsmestring på læreplanen - psykisk helse må  ufarliggjøres.

6. Per Steinar Slang (f. 1982), Aurskog-Høland

Per-Steinar Slang.jpg

- Vi trenger en rovdyrforvaltning som ivaretar berørte utmarksnæringer og lokalbefolkning. 

7. Brita Skallerud (f. 1965), Ullensaker

Brita.PNG

- Det er bra for alle å fordele befolkning, næringsliv og utvikling til hele landet. Det vil gi bedre bokvalitet og framkommelighet for alle. 

8. Yngvild Wolden Staver (f. 1996), Bærum

GAL_19404_210997_3617112_1

- Det siste året har vist oss at den bynære naturen er viktig for fysisk og psykisk helse. Vi må derfor utvikle flere grønne områder der folk bor tett, som mange gjør i Akershus. 

9. Siv Tove Engebråten (f. 1964), Lørenskog

GAL_19404_210997_3617111_1

- Senterpartiet legger vekt på trivsel og trygghet i skolen som en grunnleggende forutsetning for å lære.

10. Oddvar Arne Igland (f. 1963), Asker

Oddvar Igland-33673833168_cf8b7ffc56_o.jpg

- Senterpartiet vil ha en ungdomsskole som sikrer at alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter og som tilbyr flere praktiske og arbeidslivsrettede valgfag.

11. Hans Kristian Solberg (f. 1970), Enebakk

Hans Kristian Solberg.jpg

12. Dorthea Enger (f. 1996), Aurskog-Høland

GAL_19404_210997_3585539_1

13. John-Erik Vika (f. 1963), Eidsvoll

GAL_19404_210997_3718667_1

14. Ida Eliseussen (f. 1978), Nittedal

IdaEliseussen.JPG

15. Simen Roterud (f. 1999) Nes

Simen.jpg

16. Andrea Skretting (f. 1995), Enebakk

GAL_19404_210997_3718751_1

17. Paul Johan Moltzau (f. 1968), Hurdal

GAL_19404_210997_3718614_1

18. Marianne Helen Røed (f. 1982), Ås

GAL_19404_210997_3617195_1

19. Leif Haugland (f. 1969), Gjerdrum

GAL_19404_210997_3585542_1

20. Hans Kristian Raanaas (f. 1971), Frogn

GAL_19404_210997_3745312_1

21. Tone Anita Skretting (f. 1963), Vestby

GAL_19404_210997_3585538_1

22. Hans Otto Tomter (f. 1978), Rælingen

GAL_19404_210997_3585543_1

23. Kirsti Mæland (f. 1969), Nannestad

Kirsti.jpg

24. Paul Bjarne Simmons (f. 1962), Nesodden

GAL_19404_210997_3745290_1

25. Dagfinn Sundsbø (f. 1946), Lillestrøm

GAL_19404_210997_3585536_1