Meny
2021 Morgen med fullmåne, Akershus

Fylkesårsmøte 2022

4.-5. mars arrangeres årsmøte i Akershus Sp på Quality Hotel Expo på Fornebu. 

Sist endret: 03.01.2022 #Akershus

Saksdokumenter

Kommer

Saker som skal opp på årsmøtet må være hos fylkesstyret senest fredag 18. februar.

Frist for å sende inn resolusjoner: 16. februar

Påmelding

Påmelding til årsmøte, klikk her.

Hver deltaker melder på seg selv. Frist for påmelding er 16. februar. 

Program

Fredag 4. mars

11:00

Registrering og kaffe

11:40

Velkommen til fylkesårsmøtet

12:00

Sak 1 Møtekonstituering

a. Opprop

b. Valg av møteledere

c. Valg av referenter

d. Valg av to til å signere protokollen

e. Åpent eller lukket møte

 

Sak 2 Saksliste

 

Sak 3 Forretningsorden

 

Sak 4 Fylkesleders tale

 

Sak 5 Årsberetning

 

Sak 6 Årsberetning - Fylkestingsgruppa i Viken

13:00

Lunsj

13:45

Innleder

14:15

Generaldebatt

16:15

Pause

16:30

Fremleggelse av resolusjoner

16:45

Sak 7 Evalueringsrapport for stortingsvalget 2021

 

Sak 8 Valg av nominasjonskomite til fylkestingsvalget 2023.

 

Sak 9 Valg av programkomite til fylkestingsvalget 2023 og diskusjon om nytt program for 2023-2027

18:00

Møteslutt

19:30

Middag

 

Lørdag 5. mars

Tid

Hva

09:00

Resolusjonsbehandling

10:15

Pause

10:40

Sak 10 Regnskap 2020

 

Sak 11 Regnskap 2021 - Fylkestingsgruppa i Viken

 

Sak 12 Handlingsplan

 

Sak 13 Budsjett 2022

 

Sak 14 Orientering om studiearbeid

 

Sak 15 Orientering fra Stortinget

 

Sak 16 Orientering fra fylkesrådet og fylkestinget

12:00

Sak 17 Valg av styret

12:45

Avtakking og møteslutt

13:00

Lunsj