Meny
Bli medlem
Møtekalender og frister

Møtekalender og frister

Sist endret: 20.01.2021 #Akershus

Her finner du kommende datoer for arrangementer, frister og møter i Akershus Senterparti

Hver tirsdag kl. 08:40 har vi telefonmøte med orientering fra Stortinget, fylkestinget og fylkesstyret for lokallagsledere og gruppeledere. 

Hver torsdag kl. 20:00 i vinter arrangerer vi webinarer med ulike temaer. Her finner du mer informasjon og lenke til webinarene.

Januar

4. Senterpartiet lytter, Vest (Asker og Bærum)

4. Senterpartiet lytter, Follo (Ås, Vestby, Frogn, Nordre Follo, Nesodden, Enebakk)

5. Senterpartiet lytter, Nedre Romerike (Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen)

6. Senterpartiet lytter, Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lunner, Nannestad, Nes og Ullensaker)

8. Toppkandidatsamling, Digitalt

11. Fylkesårsmøte, Akershus Senterkvinner, Digitalt

12. Årsmøte, Aurskog-Høland Senterparti

12. Årsmøte, Ullensaker Senterparti

13. Fylkesstyremøte - digitalt

14. Ordførerforum i Akershus - digitalt

15. Frist - Bestilling av valgkampmateriell

18. Årsmøte, Lillestrøm Senterparti

19. Årsmøte, Bærum Senterparti

19. Årsmøte, Lørenskog Senterparti

20. Årsmøte, Eidsvoll Senterparti

20. Årsmøte, Enebakk Senterparti

20. Årsmøte, Rælingen Senterparti

21. Årsmøte, Nittedal Senterparti

25. Årsmøte, Vestby Senterparti

28. Årsmøte, Frogn Senterparti

28. Årsmøte, Ås Senterparti

28. Årsmøte, Nesodden Senterparti

28. Frist - sende inn saker og resolusjoner til fylkesårsmøte

Februar

4. Fylkesårsmøte, Akershus Senterungdom, digitalt

4. Årsmøte, Nannestad Senterparti, digitalt

13. Fylkesårsmøte, Akershus Senterparti, digitalt

15. Årsmøte, Nes Senterparti

Mars

1. Ordførerkonferanse

4. Årsmøte, Nordre Follo Senterparti

18. Landsstyremøte, Gardermoen

April

22. Ordførerforum i Akershus

Juni

4.-6. Landsmøte, Gardermoen/Lillestrøm

August

26. Ordførerforum i Akershus

September

13. Valgdag

November

4. Ordførerforum i Akershus