Senterpartiet har store ambisjoner for valgkampen i Viken. Vi vil sikre tjenester nær folk og flere arbeidsplasser i hele fylket. Vi vil at Viken skal gå foran i det grønne skiftet, med utgangspunkt i våre fornybare ressurser. Vil du bidra?

Som valgkampmedarbeider får du en sentral rolle i valgkampen. Du får ansvar for:

-        politisk og strategisk arbeid for å synliggjøre partiets politikk og kandidater.
-        tett samarbeid med toppkandidater og praktisk tilrettelegging og koordinering for disse.
-        mediearbeid og debattforberedelser
-        oppdatering av sosiale medier og nettsider
-        annet praktisk valgkamparbeid


Vi søker etter en strukturert og effektiv person som liker å sjonglere ulike oppgaver i det som blir en hektisk valgkamp. Vi garanterer kandidater og kollegaer som står på sammen med deg og som ikke glemmer at humør og trivsel er avgjørende for et godt valgresultat.

Oppstart helst i løpet av mai. Stillingen tilsvarer inntil tre månedsverk, og vil i utgangspunktet fordeles på deltid fram til sommeren, og deretter heltid frem til valget. Søker må påregne reiseaktivitet og arbeid på kveld og i helger. Kontorsted og lønn etter avtale. 

Spørsmål? Ta kontakt med fylkessekretær Johannes Rindal i Akershus Sp på 41440928.


Søknad og CV sendes jr@sp.no senest 25.4.2019