Meny
Innspill til neste generasjon Nødnett

Innspill til neste generasjon Nødnett

Fra Lørenskog Sp

Publisert: 30.05.2022 #Lørenskog

Dette må baseres på de kommersielle mobilnettene, ikke bære havre til en død hest, dvs Tetranettet vi har i dag!

Telenor, Telia og ICE har planene klare, og deres nett er forberedt for denne utvidede funksjonaliteten. NATO har tatt det samme i bruk. Sikkerhet og funksjonalitet er «god nok»!

Terminalene som brukes i felt er mobiltelefoner, i den øvre del av prisspekteret, allikevel rimeligere enn terminalene til dagens nødnett og med et vesentlig utvidet tjenestespekter. Ny funksjonalitet legges inn i form av APPER, akkurat som du er vant til fra din egen mobiltelefon! En viktig ny tjeneste  er toveis videooverføring med taleforbindelse til/fra feltpersonell.   

Nettoperatører

SIM-kort i nye versjoner/utgaver til nye «mobiler» kommer ikke som fysiske kort, men lastes ned fra operatør og er kun SW-baserte. Dette gjelder for samtlige mobilbrukere, om ikke akkurat i dag, men i meget nær fremtid.

Også mobiltelefoner med 3 SIM-kort og derved tilknytning til 3 mobilnett er allerede på markedet.

Militært bruk

NATO er en viktig pådriver for bruk av kommersielle nett til militært bruk og dette hever sikkerhet og kravene til nettoperatørene, noe som er til fordel Norges prosjekt med nytt nødnett.

Konseptstudien som dannet grunnlag for denne utviklingen ble utarbeidet av oss tre, Yngve Løkken, Pål Sennerud og Erik Paasche, alle tre er teleingeniører med langvarig erfaring fra fagfeltene involvert i utviklingsprosessen! Konseptstudien ble oversendt Sverre Diesen, sivilingeniør og tidligere forsvarssjef som så mulighetene og tok det inn i FFI for videreutvikling, en prosess som har pågått siden Iphone4 kom på markedet! Første felttest ble gjort etter kun noen få måneders arbeid av det som ble nettversjon 0. Dette ble gjort i samarbeide med HV under ledelse av daværende HV-leder Generalmajor Tor-Rune Raabye, en meget vellykket test som ble grunnlaget for dagens mulige nødnett utgave 2. Siden den gang har det vært en særdeles omfattende prosess da NATO kom inn i prosjektet.  

De kommersielle nettene har i omtrent 10 år fått utviklet en av de helst grunnleggende funksjon for dette spranget frem det som blir til Nødnett ver. 2:

Du legger ca halvparten av de kritiske viktige brukerne inn i Telenors nett, den andre halvparten i det som i dag er Telias nett. Ved en nettverksfeil overføres kritisk viktige brukere fra det berørte nettet til det/de nett som er operativt.

Konsulentselskapet «Infostrada» fikk denne ide’ presentert i et foredrag i NetComs lokaler i Sandakerveien og skjønte hva dette kunne brukes til og nettoperatørene. Dette bidro sterkt til at driftsikkerhet ble hevet for også andre kundegrupper i samfunnet.

Tetra eller kommersielle mobilnett

Alternativene vi står overfor er enten videreføring av dagens nett der teknologisk utvikling har stagnert grunnet liten etterspørsel og høye kostnader eller nett basert på teknologi i meget rask utvikling basert på kommersielle operatørers krav til konkurransedyktighet og rivende teknologisk utvikling samt kostnadseffektive tjenester. 

Økt sikkerhet i felt

Både et videreført nett basert på Tetra eller et som er basert på kommersielle mobilnett vil kreve investeringer for økt nettsikkerhet.

Ved større naturskader brytes ofte begge netts forbindelser mellom basestasjoner og kjernenett. Basestasjoner krever både el-kraft til drift av utstyr samt temperaturregulering og fiberkabel til å transportere data/talekommunikasjon. Disse kabler fremføres oftest på felles føringsveier som i områder utenfor tettbygde strøk vanligvis er på stopler over terrenget. Ved trefall, skogbranner eller ras vil både strømforsyning og kommunikasjonskabel brytes.

Brudd i strømforsyning kan elimineres ved bruk av batterier og solceller, gjerne kombinert med minivindmølle. Data/talekommunikasjon kan enkelte steder sikres med radiolinje, men dette er avhengig av topografi og avstander. Et nytt alternativ er Elon Musks nett av kommunikasjonssatellitter i lav jordbane. Disse forbindelser markedsføres under navnet «Starlink» og er representert av «Starlink.no». Slike alternative forbindelse til de basestasjoner der behov ansees nødvendig, utenfor tettbygde strøk, vil sikre nødetaters nettilgang og derved sikkerhet. Også  det øvrige publikums behov for kommunikasjon kan dekkes i de tilfeller der behov er kritisk viktig.   

Status

Nettoperatørene er i diskusjon om å utvikle nettene til å bli det som må utvikles til Nødnett ver. 2 

ICE disponerer frekvenser fra det gamle manuelle mobilnettet, og disse er lavere i frekvens og dekker bedre «grisgrendte strøk og dalstrøka innafor». De er heller ikke så sårbare for regn, snø og vegetasjon som de høyere frekvenser, som det eksempelvis 5G krever. De har også bedre rekkevidde og dekker derfor lengre inn i områder der det ikke er bygget basestasjoner.

Tetranettet har gjort en god jobb så langt, men teknologi utvikles raskt og det samme gjør behov for tjenester for nødetatene. Det er i dag en helt annen verden av muligheter enn den gang Tetranett ble utviklet og det er tid for å gå videre.

Erik Paasche     

3.5.2022              

Innspill sendt

Vi har sendt flere innspill til Senterpartiets folk på Stortinget, som visstnok skal jobbe med neste generasjon Nødnett. men må konstatere at de hverken har vært interessert i å snakke med oss eller gi tilbakemelding på våre innspill. Nå avsluttes saken fra vår side.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti

26.5.2022