facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Oppegård

Senterpartiet har ikke eget lokallag i Oppegård. Som følge av den kommende kommunesammenslåingen med Ski til Nordre Follo kommune, er medlemmene i Oppegård overført til Ski Senterparti.

Ledelse

Kontakt