facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Ski og Oppegård Senterparti

- nær folk!

Fra 2017 er Oppegård en del av Ski Senterparti, under navnet Ski og Oppegård Senterparti. Fra 2020 heter den felles kommunen Nordre Follo.

Ski og Oppegård Senterparti arbeider for

  • barnehage, skole og kulturtilbud – nær deg
  • hjemmebasert omsorg– nær deg
  • et godt kollektivtilbud – nær deg
  • bevaring av matproduksjonen – nær deg
  • et lokaldemokrati med kort vei til makta – der du bor
  • effektiv kommunal drift – der du bor
  • en styrt befolkningsvekst – der du bor

Kommunevalgprogrammet for 2015-2019

Ledelse

Aktuelt i Ski og Oppegård

31.januar 2017
Sigbjørn Gjelsvik, 1.kandidat i Akershus

Dårlig nytt for næringsliv og pendlere i Akershus

Et grått budsjett for folk og næringsliv i Akershus, fastslår førstekandidat Sigbjørn Gjelsvik.