Meny

Stortingsvalg 2021

Senterpartiet ønsker tjenester nær folk i hele Norge og i hele Akershus. Vi vil oppløse Viken, og gjenopprette Akershus som eget fylke

NÆRHET 

Senterpartiet vil 

 • Oppløse Viken og gjenopprette Akershus som eget fylke.
 • Ha tjenester nær folk i alle deler av Akershus - fra Hurdal på Romerike, til Aurskog-Høland i øst, til Ås i Follo og Asker i vest. 
 • Si nei til tvangssammenslåing av kommuner. 
 • Styrke kommuneøkonomien slik at kommunene kan tilby gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne. 
 • Styrke fylkesnivået ved å overføre flere oppgaver fra staten til fylkene. Oppgavene skal løses på lavest mulig nivå. 
 • Utvikle norsk næringsliv og verdiskapning - vi må eie skogen, vannkrafta og jorda selv. 
 • Gjennomføre et tillitsløft i offentlig sektor. Vi ønsker mer handlingsrom og mindre detaljstyring i førstelinjen.

Med Senterpartiet i regjering hadde kommunene i Akershus fått 250 millioner i økt rammetilskudd i 2021

TRYGGHET I HVERDAGEN 

Senterpartiet vil

 • Ha et nært, lokalkjent og tilgjengelig politi. Den såkalte nærpolitireformen er feilslått. 
 • Sikre bredbåndsdekning til alle husstander i hele landet. 
 • At norsk eierskap sikrer verdiskapning, kompetanse, arbeidsplasser og fremtidige investeringer i Norge. 
 • Jobbe for kontrollert arbeidsinnvandring. Norske lønns- og arbeidsvilkår, for dem som jobber i Norge, er viktig for et trygt arbeidsliv. 
 • Innføre en landsdekkende politienhet som arbeider med gjengkriminalitet. 
 • Ha folkevalgt styring over sykehusene. 
 • Ha et offentlig finansiert helsevesen med lave egenandeler. 
 • Øke grunnbemanningen i helsevesenet og opprette flere hele stillinger. 

TILLIT OG KUNNSKAP 

Senterpartiet vil

 • Redusere testregimet i skolen. 
 • Innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole. 
 • Styrke rekrutteringen til yrkesfag og skaffe flere lærlingplasser.
 • Si nei til regjeringens forslag om karakterbasert opptak til videregående skoler. 
 • Ha et desentralisert utdanningstilbud og sikre praksismuligheter i hele landet. 

Bli medlem

Send SMS med kodeord SP til 2360

GRØNN OMSTILLING 

Senterpartiet vil

 • Bedre inntektsmulighetene og legge til rette for økt rekruttering til landbruket. 
 • Etablere et grønt investeringsselskap på minimum 10 mrd. kroner for utvikling og investeringer i norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon. 
 • Ha en rovdyrpolitikk basert på Stortingets fastsatte bestandsmål for de fire store rovdyrene. 
 • Ha aktiv bruk av Østmarka framfor nasjonalpark, med balanse mellom natur, friluftsliv og næringsliv. 
 • Satse på skog som klimatiltak. Skogen må drives gjennom aktivt skogbruk som øker karbonbindingen. 
 • Skrote planene om tredje rullebane på Gardermoen. 
Denne artikkelen ble først publisert 28.07.2021

Relaterte saker

Våre kandidater

Våre kandidater

Sigbjørn Gjelsvik, Else Marie Rødby og Kari Mette Prestrud er partilagets toppkandidater til stortingsvalget 2021. 
20 grunner til å oppløse Viken

20 grunner til å oppløse Viken

Hvorfor ønsker Senterpartiet å oppløse Viken? Her har du 20 gode grunner
Bli bedre kjent med Trygve Slagsvold Vedum

Bli bedre kjent med Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005,ble partileder i Senterpartiet i 2014 og er fra oktober 2021 finansminister. Her kan du bli bedre kjent med Trygve. 
2021 Sigbjørn Gjelsvik, Akershus

10 gode grunner til å stemme Senterpartiet i Akershus

Stem Senterpartiet ved årets stortingsvalg!