Aust-Agder

Aust-Agder Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Aust-Agder

17. februar 2017

Fullverdige lokalsykehus i Flekkefjord og Arendal!

Beslutningen vedørende; De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord skal tas av sykehusstyret SSHF 23. februar 2017. Slaget nå står derfor tilsynelatende om Flekkefjord, men diskusjonen vil også komme opp for Arendal sin del. I realiteten gjelder denne saken derfor sykehustilbudet til befolkningen som sogner til både Flekkefjord og Arendal.

17. februar 2017

Heimevernet må ikke svekkes!

Regjeringen vil bygge ned Heimevernet i store deler av Sør-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen til folk som vi ikke kan akseptere. Heimevernets oppgaver på sjø og land er ingen annen organisasjon i stand til å ivareta.