De tre hovedelementene i prosjektet er:
 

•             Nominasjon til fylkestingsvalget i 2019

•             Utarbeiding av nytt fylkestingsvalgprogram

•             Et organisasjonsutvalg som skal forberede det nye fylkeslaget

 

Generelt det legges vekt på at alle tre prosessene skal være åpne, inkluderende og legge til rette for et samlet fylkeslag fra 2019. Det er en viktig forutsetning at hele organisasjonen skal føle tilhørighet og eierskap til det nye fylkeslaget.

Det er grunn til å understreke at dette ikke bare er en fusjon mellom to fylkeslag, men en sjanse til å skape noe nytt og gjøre endringer som gir oss en bedre organisasjon for å drive med det som er det aller viktigste, nemlig senterparti-politikk.

Oppdatering 20.09.2018: Andre delrapport fra organisasjonsutvalget er lagt ut

Dokumenter til nedlasting:

Generell info om prosjektet med framdriftsplaner

Viktige datoer for lokallaga

Informasjonsbrev sendt til alle lokallag 22.03.18

Delrapport fra organisasjonsutvalget avgitt 14.04.18

Andre delrapport fra organisasjonsutvalget 20.09.18

Første utkast til program for Agder Senterparti 2019-2023 og  høringsbrev fra programkomiteen

Andre runde i nominasjonen og lister over kandidater

ESA-web