Aust-Agder og Vest-Agder Senterparti har hatt et godt samarbeid i flere år, og med fylkessammenslåing nært forestående er tiden også kommet for at fylkeslagene blir ett. 

Vi har allerede samarbeidet tett gjennom 2018 med programarbeid og nominasjonsprosess. I tillegg har vi hatt et organisasjonsutvalg som har gjennomgått de ulike organisatoriske sidene ved en sammenslåing.

Det har vært viktig å være klare på at fylkeslagene skal ikke slås sammen - men at vi skal danne et helt nytt fylkeslag. På mange måter skal vi starte på nytt og bygge et nytt lag og en ny kultur - men vi tar med oss det beste fra begge fylkeslagene inn i Agder Senterparti.

Hva innebærer dette i praksis?

For deg som medlem i Senterpartiet blir det ingen praktisk forskjell. Du hører fremdeles til ditt lokallag og er med på å skape senterparti-politikk der den hører hjemme - ute i kommunene, nær folk.

Den største forskjellen blir at vi får et fylkesstyre som favner hele Agder. Dette styret skal ha representasjon fra hele landsdelen. Fra høsten 2019 blir det også en ny fylkestingsgruppe i det nye fylkestinget for Agder.

Vil du vite mer kan vi anbefale å lese organisasjonsutvalgets rapporter, som danner grunnlaget for arbeidet i det nye fylkeslaget:

Delrapport fra organisasjonsutvalget avgitt 14.04.18

Andre delrapport fra organisasjonsutvalget 20.09.18

ESA-web