Dokumenter til årsmøtet

Sak 1: Saksliste, kjøreplan, delegatliste og konstituering

Sak 2: Resolusjoner

Sak 4: Senterpartiets etiske retningslinjer

Sak 5: Regionreformen - etablering av nytt fylkeslag

  Vedlegg til sak 5

Sak 6: Årsmelding 2017

Sak 8: Regnskap 2017

Revisjonsberetning

Sak 9: Arbeidsplan 2018

Sak 10: Budsjett 2018

Sak 12: Oppnevning av medlemmer til nominasjonskomiteen

Sak 13: Valg