Det var tross dårlig vær og dårlig føre solid oppmøte på årsmøtet. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe innledet, og det ble en bred debatt etterpå. 

Det ble vedtatt seks resolusjoner: 

Sykehus i Agderfylkene - utvikling fremover
Spel ikkje poker med norsk kraft!
Ikke alle vil bo i blokk!
Ja til selveid jord
Posten skal fram til alle
Skal vi drukne i plast?
Oddbjørn Kylland ble gjenvalgt som fylkesleder, og det ble heller ingen andre utskiftinger i styret. 

Årsmøtet sluttet seg til fylkesstyrets anbefaling om å danne et nytt fylkeslag for hele Agder i 2019. Dermed var dette det siste ordinære fylkesårsmøtet i Aust-Agder Senterparti. 

Årsmøtet sender gratulasjonstelegram til frolendingen Marte Olsbu med sølvmedalje i OL. Forøvrig den første OL-medaljør fra Froland siden Helge Løvland tok gull i ti-kamp i 1920.