Meny
Derfor må Karasjok kommune prioritere helsesenter!   

Derfor må Karasjok kommune prioritere helsesenter!   

Det er en kjent sak at andelen eldre i Karasjok kommune vil øke i årene som kommer. Like sikkert er det at andelen barn og ungdom i skolepliktig alder vil gå merkbart ned. Vi vet også at det er økte kostnader på investeringer. og renta er spådd å øke betraktelig. Karasjok Senterparti (KSP) vil i dette leserinnlegg påpeke andre forhold som styrker tanken om at det er et nytt helsesenter kommunen bør prioritere.

2021 Helsesøster med prøveglass

Karasjok kommune - nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Karasjok kommune trenger nytt helsesenter og ny skole. Men å bruke demografi som ett argument for å forsvare skole fremfor helse vitner bare om kommunedirektørens faglige begrensninger. 

 

Hvor kommer AP-hatet fra?

Hvor kommer AP-hatet fra?

Hvor kommer AP-hatet fra, spør Kristine Larsen i Dagsavisen 31.08.2022? Hun er medlem i Arbeiderparti (AP), og har den siste tiden opplevd mye hat rettet mot sentrale personer i AP. Hun stiller nå spørsmål om hvor alt dette hatet kommer fra? 

Arbeiderpartiet (AP) - i ferd med å abdisere som folkeparti!

Arbeiderpartiet (AP) - i ferd med å abdisere som folkeparti!

I denne kronikken setter jeg fokus på «strømpriskrisen» som langt på vei dokumenterer Ap,s politiske hamskifte. En politisk abdisering av AP som folkeparti er i ferd med å skje.  

«Tåkeprat» er blitt en naturlig  kommunikasjonsform - for noen!

«Tåkeprat» er blitt en naturlig  kommunikasjonsform - for noen!

I denne kronikken vil jeg rette fokus på hvorfor noen politikere benytter «tåkeprat» som kommunikasjonsform?

Arnar tapte rettsaken – men seiret i «folkedomstolen»!

Arnar tapte rettsaken – men seiret i «folkedomstolen»!

At Arnar tapte saken i lagmannsretten er først og fremst en bekreftelse på at kommunen trenger politikere som også tar menneskelige hensyn.

Ingen kraftkrise i landet, men vi har en strømpriskrise

Ingen kraftkrise i landet, men vi har en strømpriskrise

Hvorfor skal Norge øke sin kraftproduksjon når landet har og vil ha kraftoverskudd de neste 40 år? Strømkablene er altså blitt rene eksportkabler og vil bli forbundet til EU’s strømmarked som gjør at prisene vil stige dramatisk fordi de vil bli satt i Brussel.  

2021 Strømledninger og vei, Sørøya, Finnmark

Økte strømpriser kompenseres med «sosiale strømtiltak» i milliard-klassen!  

Utenlandskablene til Tyskland og England føyer seg i rekken av tiltak som stadig mer integrerer Norge i EU. Resultatet blir høye strømpriser, som Jonas Gahr Støre kompenserer med «sosiale strømtiltak» i milliardklassen.