Meny
Foto av Fylkessekretær Alf Halvar Næsje og organisasjonsrådgiver Anne-Marthe Finsveen

Alf Halvar Næsje ny fylkessekretær, og Anne-Marthe Finsveen blir organisasjonsrådgiver for både Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti har valgt å slå sammen sine administrative enheter.

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti har delt kontor over flere år. For å møte den økte oppslutningen Senterpartiet har hatt de siste årene, og den økte aktiviteten i lokallagene dette medfølger, har det blitt besluttet å gjøre endringer på hvordan ansattressursene er strukturert.

Den nye strukturen medfører at de ansattes oppgaver ikke lengre vil være delt opp basert på geografi, men i stede arbeidsoppgaver. Som et resultat av dette har Alf Halvar Næsje blitt ansatt som fylkessekretær for både Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti. Dette innebærer at han trer inn i den nyopprettede rollen som administrativ leder av fylkesdelslagene. Anne-Marthe, som har vært fylkessekretær for Hedmark trer inn i den nyopprettede rollen som organisasjonsrådgiver.

-Jeg har vært heldig, og har hatt mye med lokallagene og fylkeslaget i Hedmark. Både igjennom valgkampen i 2019 og øvrige arrangement og aktiviteter. Jeg ser derfor med stor glede på muligheten til å jobbe enda tettere med våre medlemmer i Hedmark enn jeg har gjort til nå, sier Alf Halvar Næsje.

Den nye strukturen gjelder i fra 01.09.2020.