Senterpartiet mener Norge trenger å styrke Heimevernet. Riksrevisjonen avdekte nylig at hverken politiet eller Forsvaret nå er i stand til å sikre viktige bygninger og potensielle mål godt nok. Sjefen i Heimevernet har overfor Stortinget gjort det klart at han nå ikke har ressursene han trenger for å løse sitt oppdrag. I forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016, som flere medier har omtalt, beskriver forsvarssjefen statusen til Heimevernet som «ikke tilfredsstillende». Kun 1 av 249 HV-områder er beredskapsklar! Samtidig fører regjeringens langtidsplan til at vi mister 300 HV-soldater i Hedmark og Oppland.

Mens Høyre og Frp reduserer antallet HV-soldater i Norge, vil Senterpartiet tvert i mot øke antallet HV-soldater til 50 000. Vi vil også sikre økt trening og oppgradert utstyr til samtlige HV-soldater. Dette har Norge råd til. For mindre enn 5 % av det Høyre og Frp ville gi i skattekutt i bare i 2017, ville vi fullfinansiert dagens heimevern med full trening og topp utstyr.

Høyre/Frp-regjeringen har skapt stor usikkerhet også om framtida til Hæren. Her i Hedmark gir dette raskt store kutt i Telemark bataljon, grunnet manglende finansiering av Hæren. Regjeringens oppnevnte landmaktutredning har i sin statusrapport pekt mot en halvering av antallet vervede soldater i bataljonen. Senterpartiet vil ikke kutte i Rena leir, men tvert i mot styrke både Rena leir og Telemarksbataljonen.

Du har krav på trygghet nær deg. Dersom du ønsker menn og kvinner med forsvarskompetanse bosatt over hele landet, stem Senterpartiet!

 

Per Martin Sandtrøen

Stortingskandidat for Senterpartiet