Meny

ÅRSMØTE RINGSAKER SENTERPARTI

Avholdes på Tingvang torsdag den 28.januar 2021 kl.19.00

 

Grunnet korona og smittevern, blir det kun et ordinært årsmøte uten ekstern foredragsholder og matservering. Vi forbeholder oss muligheten til å endre møtet til et Teamsmøte, eller også eventuelt ha påmelding, dersom smittesituasjonen tilsier det.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Virksomhetsplan
  7. Budsjett
  8. Orientering om arbeidet i kommunestyregruppa
  9. Valg v/valgkomiteen

Valg av representanter til fylkesårsmøtet 2021

Avslutning av årsmøtet

 

Frasigelse av verv meldes valgkomiteen v/Kjersti Røhnebæk (mobilnr:97987830, e-post [email protected])

Innkomne saker sendes styret v/leder Tormod Skaare (mobilnr:95199018, e-post [email protected])

innen den 10.januar 2021.

 

Vel møtt!

Hilsen styret