Meny

ÅRSMØTE RINGSAKER SENTERPARTI

Publisert: 05 01 2021

Avholdes på Tingvang torsdag den 28.januar 2021 kl.19.00

 

Grunnet korona og smittevern, blir det kun et ordinært årsmøte uten ekstern foredragsholder og matservering. Vi forbeholder oss muligheten til å endre møtet til et Teamsmøte, eller også eventuelt ha påmelding, dersom smittesituasjonen tilsier det.

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Virksomhetsplan
  7. Budsjett
  8. Orientering om arbeidet i kommunestyregruppa
  9. Valg v/valgkomiteen

Valg av representanter til fylkesårsmøtet 2021

Avslutning av årsmøtet

 

Frasigelse av verv meldes valgkomiteen v/Kjersti Røhnebæk (mobilnr:97987830, e-post [email protected])

Innkomne saker sendes styret v/leder Tormod Skaare (mobilnr:95199018, e-post [email protected])

innen den 10.januar 2021.

 

Vel møtt!

Hilsen styret