facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

24.mai 2018
Senterpartiet stiller Helseministeren nye spørsmål om luftambulansekrisen

Senterpartiet stiller Helseministeren nye spørsmål om luftambulansekrisen

Stortingets helse- og omsorgskomite hurtigbehandler nå sak som kan avgjøre om anbudsprosessen må omgjøres og om luftambulansetjenesten i framtida skal underlegges offentlig drift. Torsdag arrangerer Stortingets Helse- og omsorgskomite høring.

14.mai 2018
Teknikk framfor etikk

Teknikk framfor etikk

Tysdag 15 mai skal Stortinget vedta Bioteknologimeldinga. Det er snart eitt år sidan regjeringa fremma denne meldinga. Regjeringa la fram ei melding der ein på fleire viktige punkt ikkje tok stilling. Dei hadde inga meining. Statsråd Bent Høie lot ansvaret gå frå seg. Han har sidan latt regjeringspartnar FRP og V skape fleirtal på kryss og tvers i Stortinget. Ofte i mot det Høgre sjølv står for. Det er sjeldan kost, og uvanleg. Dette fører no til ei sterk liberalisering av bioteknologifeltet. Feltet blir meir individretta. Det handlar om dei vaksne sin rett til å få barn, og mindre om til barns rett til foreldre.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90