Tema vert : 

1.       Valkampen 2017. Saker/ samarbeid

2.       Saker som er viktige for regionen/Hordaland fylke

          framover.

3.       Informasjon frå kvart lokallag av leiar/gruppeleiar

4.       Lokal politikk fram mot 2020

5.      Ymse