Meny
2021 Mann som fyller bensin på bil

Drivstoffpriser

Om drivstoffpriser

Det er en del diskusjoner om drivstoffpriser og -avgifter nå. Her er en del spørsmål og svar om aktuelle problemstillinger.

Publisert: 14.03.2022 #Aure

Vil regjeringen gjøre noe med de høye drivstoffprisene?

 • Vi tar de høye drivstoffprisene på det største alvor. Krigen i Ukraina rammer først og fremst folket som bor der, men påvirker òg råvareprisene i Europa. Selv om avgiftsnivået er uendret, så har drivstoffprisene i Norge tatt helt av de siste dagene. Vi kan ikke stå og se på at prisene er så høye over tid, da dette rammer vanlige folk og bedrifter i hele landet. Vi vurderer nå fortløpende ulike grep for å få ned drivstoffprisene, inkludert avgiftskutt. 

Hvilke tiltak vil regjeringen komme med?

 • Det er for tidlig å si akkurat hvilke tiltak som vil komme. Det er viktig at tiltakene som iverksettes er treffsikre og kan implementeres raskt. Regjeringens prosjekt for å sette ned avgiftene for vanlige folk er viktigere nå enn noen gang.

Hva er årsaken til dagens høye drivstoffavgifter?

 • Russlands krig mot Ukraina og urolighetene i markedene har ført til en ekstrem økning i råvareprisene. Selv med et uendret avgiftsnivå har dette resultert i skyhøye drivstoffpriser for folk og næringsdrivende.

Hvor stor andel av dagens drivstoffpris skyldes drivstoffavgifter?

 • Det varierer – alt etter hvor høy pumpeprisen er. Særavgiftene på bensin og diesel er et fast kronebeløp pr. liter (uavhengig av pumpepris):
  • Diesel: 5,22 kr/liter eksl. moms (næringsliv) x 1,25 = 6,53 kr/liter (forbrukere)
  • Bensin: 6,07 kr/liter ekskl. moms (næringsliv) x 1,25 = 7,59 kr/liter (forbrukere)
 • Med en pumpepris på diesel på 25 kr/liter så utgjør særavgiftene (CO2-avgift og veibruksavgift – inkl. moms på disse avgiftene) ca. 26 prosent av pumpeprisen. Til sammenligning utgjorde disse avgiftene over 40 prosent av pumpeprisen på diesel da pumpeprisen var 16 kr/liter.
 • Med en pumpepris på bensin på 25 kr/liter så utgjør særavgiftene (CO2-avgift og veibruksavgift – inkl. moms på disse avgiftene) ca. 30 prosent av pumpeprisen. Til sammenligning utgjorde disse avgiftene ca. 47 prosent av pumpeprisen på diesel da pumpeprisen var 16 kr/liter.
 • Til startside Aure Senterparti