Meny

Protokoll årsmøte 13 februar 2022

Sist endret: 07.07.2022

                                                 MØTEREFERAT

MØTE

ÅRSMØTE AURE SENTERPARTI

TID

13.02.2022

STED

Aure Gjestegård

TILSTEDE

 

Bjørg Width, Daniel Golmen, Ingunn Golmen, Ingrid Anne Skarset, Øystein Ormbostad, Stine Wigum Hagen, Bjørn Roger Ertvaag, Marja Silset Vik, Ildri Aresvik Hals, Jan Einar Gjerde, Olav Håkon Ulfsnes

SIGNATUR

Bjørn Roger Ertvaag og Olav Håkon Ulfsnes

REFERENT

Ildri Aresvik Hals

DATO REF

14.02.2022

Sak nr.

Tekst/innhold

Ansvar

1.1

Valg av møteleder,referent og to til å underskrive årsmøte-protokoll.

Møterleder: Bjørg Width

Referent: Ildri Aresvik Hals

Underskrift protokoll: Bjørn Roger Ertvaag og Olav Håkon Ulfsnes

Innkalling: Et medlem fikk dessverre ikke innkalling til årsmøte, da telefonnr eller mailadresse ikke var tilgjengelig. Ellers ingen kommentarer til innkallingen.

 

1.2

 Behandle styrets melding om lagets aktivitet 2021,se vedlegg.

2021 var som året før også preget av pandemi, stort sett alle møter har foregått på Teams, noen medlemsmøter også avlyst pga. for få påmeldte. Aure Senterparti har 49 medlemmer, året har forløpt med både inn og utmeldinger. Årsmeldingen ble tatt til orientering.

 

1.3

Behandle revidert regnskap for 2021, se vedlegg.

John Bjarne Lie og Bjørn Roger Ertvaag har revidert regnskap for 2021, regnskapet er godkjent.

 

1.4

Melding om kommunestyregruppas virksomhet 2021, se vedlegg.

Gruppeleder Stine Wigum Hagen orienterte om saker kommunestyregruppa har jobbet med gjennom året, det ble også en kort orientering fra Olav Håkon Ulfsnes om situasjonen i Hovedutvalg for Næringsutvikling( Nærut).

Det kom en del innspill fra medlemmene, og et ønske fra årsmøtet er at kommunestyregruppa skal løfte frem arbeidet med å se på kommuneadministrasjonens organisering, fordeling av ressurser og midler med tanke på næringsutvikling i kommunen, i tillegg til å etterspørre framdrift på evaluering av Strategisk Næringsplan.

 

1.5

Virksomhetsplan og budsjett 2022.

Konkrete ønsker fra årsmøtet for virksomhetsplan var blant annet: samarbeid og sosiale treff med andre lokallag, medlemsmøter med underholdning og mulighet for å invitere sentrale Senterpartipolitikere, samt videreføre pengestøtte øremerket Aure Senterungdom. Årsmøtet ga videre Styret i oppgave å utforme en virksomhetsplan ut fra disse innspillene.

Styret i Aure Sp

1.6

Valg.

Dagens styre:

Leder Bjørg Width- ønsker ikke gjenvalg

Nestleder  og StudielederJan Einar – 1 år igjen

Kasserer Lars Dromnes – 1 år igjen

Styremedlem og Senterkvinnekontakt Ildri A Hals- tar gjenvalg

Sekretær Hege Skar- ønsker ikke gjenvalg

Nytt styre:

Leder og studieleder: Jan Einar Gjerde

Nestleder og Senterkvinnekontakt:  Ildri Aresvik Hals

Sekretær:  Tore Olav Melland

Styremedlem: Ingrid Ramsvik

Kasserer: Lars Dromnes 1 år igjen

 

Vara: 1.vara Ole E. Skogsholm 2.vara Daniel Golmen 3.vara Marja Silset Vik

Styrets medlemmer velges for 2 år.

                

Valgkomite: Jan Olav Ramsvik- 1 år igjen

                     Bjørn Roger Ertvaag- 2 år igjen

                     Bjørg Width – innvalgt for 3 år

Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år.

 

 Revisor: Bjørn Roger Ertvaag tar gjenvalg

 

Fylkesårsmøte deltagere: Jan Einar Gjerde-leder

                        Stine Wigum Hagen- gruppeleder

                        Ildri Aresvik Hals- nestleder

                        Ole Bendik Nilsen-varaordfører

                         Ingrid Ramsvik- styremedlem

 

   Vara: 1.vara Daniel Golmen, 2.vara Øystein Ormbostad, 3.vara Marja Silset Vik

 

1.7

Forslag resolusjon til fylkesårsmøte.

Årsmøtet går inn for å sende inn forslag til resolusjon fra Ildri Aresvik Hals,som gjelder utarbeiding av egne landbruksplaner i kommunene i fylket.

Øystein Ormbostad har ønske om at en det blir fremmet en resolusjon om strømsituasjonen i Norge, prissetting mm. Øystein skal sende over innspill til styret, som har årsmøtet sin fullmakt til å utarbeide videre forslag til resolusjon.

 

 

 

Styret Aure Sp

Bjørn Roger Ertvaag                                                        Olav Håkon Ulfsnes

sign                                                                                    sign

Denne artikkelen ble først publisert 08.03.2022