Meny
Brød-korn-kornprodukt-

Landbruksplan

Landbruket - en naturlig del av ei bærekraftig framtid!

Landbruksmeldingen for Møre og Romsdal 2017-2021 slår fast at fylket vårt er størst på landsbasis når det gjelder matproduksjon fra land og hav, likevel står matproduksjonen ovenfor store utfordringer, og nedgangen i antall bruk er større i Møre og Romsdal enn for landet i gjennomsnitt.
Landbruket i fylket spenner fra melkeproduksjon på geit og ku til kjøtt og egg-produksjon og korn, frukt og grønnsaker er også representert.

Vi ser også at fylket har hatt stor vekst i avvirkning av hogstmoden skog de siste åra, og dette gir grunnlag for stor lokal verdiskaping.

Landbruket er matvare og råstoffprodusent, og leverandør av arbeidsplasser til mange andre sektorer. Landbruket er og vil også være en viktig aktør i klima og miljøarbeidet framover, landbruket står for en del utslipp, men jord og skogbruk er også svaret på utfordringer når det gjelder karbonlagring, biologisk mangfold og kulturlandskap. I Møre og Romsdal som andre fylker har vi også det siste ti-året sett fremveksten av markedshager, andelslandbruk og samarbeid med andre sektorer som f.eks. reiseliv.

Landbruksmeldinga slår fast viktigheta av et aktivt landbruk i hele fylket, og peker på kommunene som viktige aktører for å gjennomføre landbrukspolitikken både nasjonalt og lokalt. Vi kan og støtte oss på eget partiprogram og Hurdalsplattformen når vi jobber for et aktivt landbruk i Møre og Romsdal.

Aure Senterparti har tatt et kjapt søk på hjemmesidene til de 26 kommunene i fylket for å se hvordan kommunenes landbrukspolitikk kommer til syne. Mindre enn 7 av de 26 kommunene har egen landbruksplan, de fleste kommunene omtaler primærnæringene i enten kommuneplanens samfunnsdel eller i næringsplan, og det punktet som vektes sterkest er vern av dyrka jord. Men hva jorda vi verner brukes til, og tanker om fremtidig bruk er dessverre mangelvare hos storparten.

Et ordtak sier «Ute av syne, ute av sinn», og dessverre er det nok noe sant i dette. Ved å synliggjøre landbruk og skogbruk gjennom egne planer vil vi ikke bare ansvarliggjøre kommunen si rolle i landbrukspolitikken, men vi vil også bli mer synlige for samfunnet rundt oss. Og ikke minst gir vi signal til næringa selv om at den er på prioriteringslista i kommunen. De 26 kommunene i Møre og Romsdal speiler mangfoldet i fylket, fra typiske landbrukskommuner som Surnadal til Ulsteinvik som er prega av industri og havbruk, og det er naturlig at ikke alle kommuner trenger ei like omfattende plan for primærnæringene.

For å vise at vi tror på et landbruk i hele fylket, og at landbruket er en naturlig del av ei bærekraftig framtid, så ønsker Møre og Romsdal Senterparti å arbeide for følgende:

Vi vil jobbe for at det i den enkelte kommune blir tatt initiativ til å starte opp arbeid med ei landbruksplan, i samarbeid med faglaga i primærnæringene og andre organisasjoner en ser seg tjent å samarbeide med.

Innholdet i og formatet på ei slik plan kan variere fra kommune til kommune, alt etter hvilke produksjoner som finnes der. Fokus bør også være utviklingsmuligheter for landbruksnæringen i den enkelte kommune, rekruttering og rollen landbruket spiller i klima og miljøarbeid nå og i fremtida.

 

Fremmes på Møre og Romsdal fylkesårsmøte 2 og 3 april 2022 i Kristiansund