Meny
Jon Henning

Jon Henning Width

Navn og alder:
  • Jon Henning Width, 1966 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
  • Styremedlem og kasserer
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
  • Tror jeg meldte meg inn i 2015.
  • Hovedgrunnen til at jeg valgte Senterpartiet var distriktpoletikken.
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
  • Er vel næring, kollektivtilbud og lokalsamfunnet som engasjerer mest.
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
  • Det bor mange positive og dyktige folk i kommunen, selv om Aure er et distrikt så ligger det sentralt med flere byer og flyplasser forholdsvis nært, og så har vi en flott natur med muligheter til mye fritidsaktivitet.
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
  • Tror vi kan bli enda bedre på å samarbeide i kommunen, kollektivtilbudet kan bli bedre og tilrettelegging for næringsutvikling kan alltid bli bedre.
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
  • Næringsutvikling og best mulig kollektivtilbud.