Meny
Erlend Vaag_1

Erlend Vaag

Navn og alder:
 • Erlend Vaag, 1980 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Kommunestyremedlem, leder av Hovedutvalg for kommuneutvikling 
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Medlem siden 2010 fordi SP er det partiet som har den beste distriktspolitikken og Aure er definitivt Distrikts-Norge. 
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Verdiskapning 
 • Sentrumsutvikling 
 • Befolkningsvekst
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Løsningsorienterte og hjelpsomme innbyggere
 • Stor frivillighetsinnsats
 • Natur som innbyr til friluftsliv
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Bør få til flere servicenæringer som serveringssteder, butikker og overnattingsmuligheter
 • Flere arbeidsplasser som krever høyere utdanning og er kjønnsnøytral. 
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • Mer kraft inn til Aure
 • Aure må bidra til verdens utfordringer jmf FN’s bærekraftsmål