Meny
Daniel

Daniel Golmen

Navn og alder:
 • Daniel Golmen, 1946 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • 2.vara til styret
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Har vært medlem siden jeg var 21 år.
 • Senterpartiet var et naturlig valg siden jeg var bonde, og jeg sa ja til å bli medlem. 
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Å ta vare på lokalsamfunnet, trygge tjenester til innbyggerne våre, og sikre utvikling i alle deler av kommunen.
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Gode kommunale tilbud, særlig innen eldreomsorg og helsetjenester
 • Stor frivillig innsats for å opprettholde tilbud til barn, unge og eldre
 • Stor dugnadsånd og omsorg for andre.
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Utvikle mer variert næringsliv
 • Tiltak for å få ungdom til å flytte tilbake etter endt utdanning
 • Mer satsing på reiseliv og opplevelsesturisme
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • Å holde folketallet oppe og unngå forgubbing
 • Sikre et variert næringsliv og bygge regionen sammen, som Talgsjøforbindelsen og ferge mellom Aure og Hitra.